Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Ohne Grenzen - Zonder Grenzen 2.0

Looptijd: van 1 januari 2019 tot 1 juni 2021

Op velerlei terrein is er een gebrek aan informatie/kennis over hoe de wereld aan de andere zijde van de grens in elkaar zit. Zowel de traditionele media (TV, pers) als de sociale media steken nauwelijks de grens over. Dat belemmert de autonome groei van het onderlinge contact. Verbetering van de grensoverschrijdende communicatie is echter een belangrijke voorwaarde voor de versterking van de culturele, maatschappelijke en economische samenhang in het grensgebied. Met dit project wordt de samenwerking tussen een aantal media organisaties in het noordelijke grensgebied, na een aanloopperiode via enkele pilotprojecten, verder uitgebouwd. Het streven is dat de media organisaties aan weerszijden van de grens in toenemende mate het grensover-schrijdende perspectief onderdeel laten zijn van hun nieuwsgaring en algemene en culturele reportages. Na de projectlooptijd zal er een basis gelegd zijn voor verdere normalisering van het grensoverschrijdende perspectief op regionale ontwikkelingen, zowel bij de media organisaties zelf als bij de doelgroepen ervan. De resultaten van het project zullen in het onderwijs en in de toeristische sector per direct kunnen worden gebruikt.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen