Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Ondernemerschap op de werkvloer

Looptijd: van 23 april 2014 tot 1 juli 2015

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche (OOMT) bevordert sociaal innovatie en duurzame inzetbaarheid door het stimuleren van ondernemerschap op de werkvloer: enerzijds door bedrijfsoverdracht aan de werknemers en anderzijds door het delegeren van beslissingsbevoegdheden naar medewerkers. Organisaties waarbij de medewerkers op de werkvloer veel vertrouwen en verantwoordelijkheid krijgen zijn vaak succesvol. Medewerkers hebben vaak goede ideeën en weten als geen ander hoe ze de directe omgeving zo moeten inrichten en organiseren dat er betere resultaten worden behaald. Het ondernemerschap van medewerkers op de werkvloer komt helemaal tot bloei als deze verantwoordelijkheid zo ver gaat dat medewerkers ook een substantieel deel van de gerealiseerde winst ontvangen of zelfs mede-eigenaar worden van het bedrijf waar ze werken. En dan te bedenken dat onderzoek aantoont dat bedrijven vaak worden opgeheven omdat de eigenaar op leeftijd komt en geen opvolger heeft. OOMT ziet voor de economie veel toegevoegde waarde in bedrijfsoverdracht en ontwikkelde samen met Orange, Olive & Innovam een programma waarbij de medewerker centraal komt te staan en zich volledig eigenaar voelt van zijn directe werkomgeving. Het programma is gefaseerd opgebouwd en leidt tot een toename van het vertrouwen in medewerkers, het vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers en het daadwerkelijk verhogen van het eigenaarschap. Desgewenst kan het bedrijf worden overgedragen van de huidige eigena(a)r(en) naar de medewerkers en wordt een medewerker(s)coöperatie opgericht. Voor de eigenaar een mooie kans om zijn of haar creatie een tweede leven te geven en ook (gefaseerd) opbrengsten te genereren met de verkoop van het bedrijf. Voor de medewerkers een mooie kans om het bedrijf succesvol voort te zetten. 

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen