Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Ondernemerstrefpunt

Looptijd: van 8 april 2008 tot 1 september 2011

Het project is gericht op het versterken van de relatie en aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het functioneren van de arbeidsmarkt te verbeteren. Een van de belangrijkste voorwaarden daarbij is het opzetten van structurele contacten tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid en een goede communicatie- en informatievoorziening. Hiervoor wordt het Ondernemerstrefpunt opgericht. Dit is een trefpunt waar: ondernemers en werknemers op bedrijventerreinen terecht kunnen voor diverse vraagstukken op het gebied van arbeidsmarkt, scholing, stages, kennisontwikkeling etc.; scholen in hun directe contacten met ondernemers hun opleidingen kunnen aanpassen aan de vraag van de ondernemers; vragen van ondernemers door de inzet van studenten kunnen worden uitgezocht; waar partijen door samenwerking kunnen zorgen voor groei van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Doel van het project is het adviseren, begeleiden en verwijzen van ondernemers op het gebied van vacatures, scholing van werknemers, stageplaatsen/opdrachten en andere zaken. Het Ondernemerstrefpunt wil hét trefpunt zijn waar onderwijs en kennisinstellingen en ondernemers elkaar ontmoeten teneinde de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Het Ondernemerstrefpunt streeft ernaar een onafhankelijk trefpunt te zijn op het gebied van het initiëren, ondersteunen en begeleiden van activiteiten op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. De vraag van de ondernemers is het uitgangspunt van het Ondernemerstrefpunt.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen