Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Onderzoek beschikbaarheid glasaal bij RWZI’s

Looptijd: van 1 november 2012 tot 15 december 2013

Het onderzoek
De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een methode voor het economisch rendabel vangen van glasaal bij rioolwaterzuiveringen (RWZI’s). Ten goede aan het herstel van de aalstand en de visserij in de Nederlandse binnenwateren.

Uit een literatuurstudie blijkt dat het zeer aannemelijk is dat het RWZI gezuiverde water (het RWZI effluent) een aantrekkende werking heeft op glasaal. In de maanden april en mei 2013 heeft Visserij Service Nederland bij vier lozingspunten van effluent van RWZI’s onderzoeken uitgevoerd naar de aanwezigheid en vangbaarheid van glasaal. Het glasaalaanbod is bemonsterd met een kruisnet of glasaalkuil. Daarnaast is getest of de glasaaldetector en glasaalkub geschikt zijn voor het vangen van glasaal.

Conclusie
Het is zeer aannemelijk dat glasaal wordt aangetrokken door effluentpluimen van RWZI’s. Op locaties met een groot glasaalaanbod is het mogelijk om economisch rendabel op glasaal te vissen. Het kruisnet is dan het meest geschikte vistuig. Na enkele technische aanpassingen kan met de glasaaldetector ook economisch rendabel op glasaal gevist worden.

 Verder kan het vangen en overplaatsen van glasaal als mogelijke maatregel voor aalherstel worden ingepast in het toekomstige Nederlandse aalbeheer. Eventueel kan de effectiviteit van een vismigratievoorziening vergroot worden door gebruikt te maken van de aantrekkende werking van het effluentwater op glasaal

Wist je dat?

In heel Europa werken er 350.000 mensen in de visserijsector.

De Europese Unie is de vierde visproducent ter wereld en levert een belangrijke bijdrage aan de Europese economie.

Er was in Europa 2,9 miljard bedoeld voor gebieden met een achterstand (convergentiegebieden) en 933 miljoen euro voor andere gebieden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen