Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Onderzoek naar de vertraagde afgifte van het griepvaccin middels bio-afbreekbare micronaalden

Looptijd: van 1 juli 2020 tot 31 december 2022
Plattegrond van de locatie van het project

De huidige griepvaccin bestaan meestal uit eiwitten van ziekteverwekkers van het virus en worden middels een injectie in de spier toegediend. Eenmalige injectie in de spier leidt echter vaak tot een onvolledige bescherming. Daarnaast is toediening via injectie vervelend en onpraktisch, wat een hoge vaccinatiegraad belemmert. Wanneer het technisch mogelijk is om het immuunsysteem over een periode van weken bloot te stellen aan het vaccin dan kan een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardig immuunrespons worden opgebouwd.

In dit project wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van bio-afbreekbare micronaalden waarmee (griep-)vaccin pijnloos kan worden toegediend en langzaam in de huid wordt afgegeven.
Micronaalden zijn piepkleine naaldjes van minder dan een millimeter lang die alleen in de bovenste huidlagen doordringen. De micronaalden worden aangebracht op een vlak (array), waarmee een microneeldle patch (MNP) ontstaat, die als een pleister op de huid kan worden aangebracht. Hiermee is, in tegenstelling tot ‘gewone’ hypoderme naalden, de toediening van medicijnen pijnloos omdat hierbij de zenuwuiteinden niet geraakt worden. Het consortium wil een technologie ontwikkelen waarbij het griepvaccin langzaam vrijkomt uit de micronaalden. In vergelijking met bestaande micronaalden die, nadat ze in de huid zijn ingebracht, vrijwel direct oplossen, is dit compleet nieuw. Het doel is om de micronaalden te vervaardigen uit biodegradeerbare synthetische polymeren die langzaam afbreken (en uiteindelijk oplossen) over een periode van enkele weken tot maanden. De benodigde kennis zal gedurende dit project worden vergaard.

De doelstelling van dit kennisontwikkelingsproject is om de noodzakelijke medische, wetenschappelijke en technische kennis te ontwikkelen om in een vervolgproject een MNP, op basis van bio-afbreekbare PEOZ multi-block co-polymeren, te ontwikkelen waarmee vaccins tegen griep kunnen worden toegediend.

Het project sluit aan bij de in de RIS3 geformuleerd uitdaging rond gezondheid, demografie en welzijn omdat het consortium toewerkt naar een nieuwe techniek waarmee een effectievere vaccinatie mogelijk wordt. Ook sluit het project aan bij specifieke doelstelling B van het Operationeel Programma 2014-2020 Noord-Nederland omdat de kennispositie van een in Noord-Nederland gevestigd MKB wordt verbeterd door samenwerking met twee, tevens in Noord-Nederland gevestigde, kennisinstellingen en met School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences van Cardiff University.

Het consortium bestaat uit drie partijen:
1. InnoCore Tehnologies B.V.: MKB partij, gevestigd in Groningen. Gespecialiseerd in de ontwikkeling van injecteerbare farmaceutische toedieningsvormen met gereguleerde medicijn afgifte op basis van biodegradeerbare polymeren. Richt zich in dit project op de ontwikkeling van kennis over: nieuwe biodegradeerbare polymeren met de vereiste mechanische sterkte en afgiftekinetiek; MNP productietechniek; opstellen ontwikkel- en commercialisatie roadmap.
2. Rijksuniversiteit Groningen (Vakgroep Farmaceutische Technologie en Biofarmacie): Gespecialiseerd in de ontwikkeling, analyse en validatie van farmaceutische toedieningsvormen. Richt zicht in dit project op: het stabiliseren van subunit influenza vaccin; analyseren van afgifte kinetiek en bio-activiteit van het vaccin; MNP productietechniek.
3. Universitair Medisch Centrum Groningen (Faculteit Medische Wetenschappen, vakgroep Vaccinologie): Gespecialiseerd in immunologie en griepvaccinatie. Richt zich in dit project op het vervaardigen en aanleveren van subunit influenza virus vaccin en uitvoeren van dierexperimenten in vivo studies.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen