Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Onderzoekssamenwerking 2.0

Looptijd: van 3 november 2017 tot 1 maart 2021

Het project Onderzoekssamenwerking 2.0 heeft als doel om in goede samenwerking en overleg tussen onderzoek, visserijsector, maatschappelijke organisaties en overheid kennis te ontwikkelen die als uitgangspunt kan dienen voor ecologisch verantwoord visserijbeheer dat aansluit bij de visserijpraktijk.

Voor een goede samenwerking wordt een structureel netwerk georganiseerd waarin onderzoek, sector, overheid en maatschappelijke organisaties deelnemen (OSW-platform). Naast een overlegstructuur wordt gezamenlijk onderzoek gedaan naar de – voor de Nederlandse visserijsector belangrijke – datagelimiteerde (DLS) bestanden tarbot, griet en Noorse kreeft. Hiervoor wordt een bedrijfssurvey opgezet om data te verzamelen over tarbot en griet en worden technieken ontwikkeld om meer kennis te verzamelen over het bestand Noorse kreeft.

De onderzoeksresultaten worden ingebracht in internationale onderzoeksnetwerken om bij te dragen aan meer nauwkeurige bestandsschattingen. Door te putten uit verschillende bronnen van kennis – onderzoek, sector, overheid en maatschappelijke organisaties – wordt kennis geoptimaliseerd en het draagvlak vergroot.

Het OSW-platform beperkt zich niet tot samenwerking voor het beheer van de bovengenoemde DLS-soorten, maar richt zich ook op dialoog tussen belanghebbenden over het Gemeenschappelijke Visserijbeleid in bredere zin, communicatie over beheer en het vinden van structurele financiering voor gegevensverzameling voor DLS-bestanden. Toekomstige onderzoekssamenwerkingsprojecten zullen worden ingebed in het OSW-platform dat als structurele overlegstructuut gaat dienen.

Het eerste nieuwe project dat in binnen OSW-platform wordt ingebed is het OSW 2.1 InnoRays project, dat ook binnen deze subsidieopenstelling is ingediend. In dit project worden in samenwerking tussen wetenschappers en visserijsector innovatieve technieken ontwikkeld voor het duurzame beheer van de roggen bestanden in de Noordzee.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen