Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Ontdek Academisch Franeker - Toen en nu

Looptijd: van tot 31 december 2020
afbeelding academie franeker

Franeker heeft een rijke academisch historie. Gesticht in 1585 als tweede universiteit in Nederland heeft de Universiteit van Franeker in het verleden een belangrijke en roemruchte rol gespeeld. Na de sluiting heeft het meer dan tweehonderd jaar geduurd tot in 2018 de Academie van Franeker is opgericht met als doelstelling het verleden te doen herleven en Franeker weer een rol te geven met kwalitatief wetenschappelijk en maatschappelijk relevant onderwijs en onderzoek.

 

Europese subsidie voor Academie van Franeker

Wist je dat?

Er zijn 40 collectieven die subsidie ontvangen en die vervolgens de agrariërs een vergoeding geven voor hun werkzaamheden. Meer informatie vindt u op www.portaalnatuurenlandschap.nl Europa kijkt hier met veel belangstelling naar omdat dit systeem goedkoper is dan het individueel afsluiten van overeenkomsten met agrariërs.

Kenmerkend voor Leader is dat besluitvorming over subsidies in de regio plaatsvindt. Europa telt in totaal meer dan 2500 van deze gebieden. Op de site van www.netwerkplatteland.nl vindt u welke gebieden Nederland heeft aangewezen.

Omdat de Europese subsidiegelden voor POP3 vallen onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en omdat de landbouw een belangrijke drager is van de kwaliteit van het landelijk gebied, is met de Tweede Kamer afgesproken dat deze subsidiegelden vooral terecht moeten komen bij de agrariërs.

Bijzonder is dat de waterschappen bij veel projecten wel cofinanciering op tafel leggen, maar dat de provincies alle gevallen de subsidies voor water en natuur verstrekken. Dit gebeurt in nauwe onderlinge samenwerking.

De aanDe digitale formulieren worden beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in één centraal computersysteem. vrager merkt daar niet veel van; deze zal in de praktijk in het centrale systeem komen via de site van een provincie of via het ministerie van EZ.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen