Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Ontwikkeling van logistieke afhandeling van Cargoloop

Looptijd: van 15 februari 2021 tot 31 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

De vraag naar transport is enorm gegroeid en dit zet de bestaande Europese transportsystemen onder druk. De economische groei is afhankelijk van transportinfrastructuur terwijl de uitstoot moet worden beperkt.

Er is momenteel geen haalbaar duurzaam alternatief dat de groeiende vraag naar vervoer kan bijbenen zonder de doelstellingen van de EU voor koolstofarme ontwikkeling in gevaar te brengen. Daarom ontwikkelt Hardt een nieuwe manier van transport: de hyperloop: een toekomstbestending, betrouwbaar en emissievrij transport dat compatibel is met de huidige alternatieven.

Hardt BV is een start-up uit Delft, opgericht in 2017 en sindsdien gerealiseerd: zeven patenten, de hyperloop technologie tot TRL 6 ontwikkeld en een testfaciliteit in Delft wat op lage snelheid alle kerntechnologieën kan bewijzen.

In januari 2021 heeft Hardt een convenant afgesloten met zo’n 30 partijen uit de regio West Nederland om gezamenlijk een hyperloop voor goederen (de zogenaamde Cargoloop) in het westen van Nederland te ontwikkelen. De focus ligt op de drukke goederencorridor tussen de regio’s Rotterdam en Amsterdam, wat een flinke verbetering van o.a. CO2 uitstoot, luchtkwaliteit, onderhoudskosten aan de weg en de fileproblematiek zou betekenen.

Het doel van dit project is om de logistieke afhandeling van een hyperloop voor cargo door te ontwikkelen en de integratie in het bestaande logistieke netwerk in de regio-west Nederland te testen. Het Cargoloop voertuig en het laden en lossen zijn cruciale aspecten van het Cargoloop systeem. Als de integratie van het systeem niet goed is en de Cargoloop niet aansluit bij de systemen van een gebruiker, zal dit ten koste gaan van de toegevoegde waarde van Cargoloop. Daarom is het essentieel dat Hardt deze stap zet. Hardt zal in gesprek gaan met verschillende stakeholders (met name overheden en de logistieke sector) om een set van eisen op te stellen. Aan de hand van hun feedback wordt een demonstrator prototype gemaakt, welke getest en gevalideerd zal worden bij potentiële eindgebruikers in West-Nederland. De feedback die hieruit voortvloeit, wordt geïntegreerd in het uiteindelijke ontwerp voor het Cargoloop systeem.

Het project voldoet aan de eisen van de REACT-EU openstelling:

• De behoefte in de markt is aangetoond door meerdere studies, onder andere met Schiphol en de provincie Noord-Holland. Deze studies laten zien dat een enorme impact kan worden gemaakt door het verbinden van steden welke eerder op deze manier nog niet verbonden waren. Dit verbindt economische zones en vervangt het gebruik van vrachtwagens en vliegtuigen, wat een positieve bijdrage levert aan het milieu.
• Met dit project komt de inzet van een emissie loos transportsysteem op een drukke vervoerscorridor een stuk dichter bij marktintroductie. Hierdoor zal de CO2-uitstoot significant afnemen. Een mogelijke route van Schiphol naar Naaldwijk betekent een vermindering van 15% verkeer en 30.000 ton CO2.
• Het project richt zich op de doorontwikkeling van Hyperloop technologie richting een eerste toepassing in de markt voor de logistieke sector. Hardt richt zich met name op verduurzaming in de mobiliteitssector. Als Hardt slaagt in deze opzet, betekent dat de creatie en groei van een nieuwe industrie met directe en indirecte positieve gevolgen voor de regio, zoals werkgelegenheid, verbeterde infrastructuur, uitstootvermindering en betere luchtkwaliteit.
• Hyperloop is een uitermate innovatief concept. Hardt heeft al een aantal patenten aangevraagd en gepubliceerd om haar concurrentiepositie te versterken. Er zijn slechts een aantal andere hyperloopbedrijven in de wereld. Hardt heeft een unieke strategie om eerst een hyperloopsysteem voor cargo te introduceren. De route in West-Nederland zou de eerste cargo hyperlooproute ter wereld zijn.
• De business case is geschreven op het niveau van Hardt en geeft aan dat er potentie is met betrekking tot de financiële kant van hyperloop. Er is al interesse vanuit infrastructuurinvesteerders om te investeren in de aanleg van hyperlooptrajecten. De gemiddelde Internal Rate of Return is onderzocht en ligt tussen de 10% – 15% afhankelijk van het project. Het huidige project is een voorwaarde voor het succes van de Cargoloop als product en dus de business case in het geheel.
• Cargoloop maakt gebruik van magneten in een lagedruk omgeving. Hierdoor is er weinig weerstand, waardoor een efficiënt systeem ontstaat. Door de elektrische aandrijving is de Cargoloop het duurzame alternatief voor vrachtvervoer over de weg en via de lucht.

Het totale project is gebudgetteerd op 1.513.803 EUR. De looptijd van het project is van februari 2021 tot en met december 2023. Hardt BV voert dit project zelfstandig uit, maar werkt bij het project nauw samen met verschillende stakeholders uit de regio West-Nederland waar Hardt voornemens is een eerste Cargoloop route te implementeren.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen