Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Ontwikkelingstraject IJkdijk

Looptijd: van 24 maart 2009 tot 31 mei 2011

Het project is een gebiedsgericht innovatieproject gericht op het onderzoeken of het real time monitoren van waterkeringen via sensoren een goede manier is om aan dijkbewaking te doen. Het onderzoek brengt de ontwikkeling van nieuwe product markt combinaties voor de (internationale) markt voor het beheer van kaden en waterkeringen binnen bereik van de deelnemende bedrijven.   Het project bestaat uit de volgende onderdelen:   1. Projectmanagement2. Opzet experiment3. Voorbereiding aanleg4. Aanleg en installatie5. Voorbereiding experiment6. Uitvoering experiment7. Afronding8. Rapportage   In het project werken de volgende partijen samen:   Stichting IJkdijk (Groningen) - Aanvrager Opgericht door de partijen TNO-ICT, STOWA, DELTARES, IDL en NOM treedt deze stichting op als penvoerder in het project en is tevens verantwoordelijk voor administratie, management, promotie en communicatie (www.ijkdijk.nl).   Deltares (Delft / Utrecht): onafhankelijk kennisinstituut gevormd door GeoDelft, WL Delft Hydraulics, TNO business unit bodem en grondwater en Rijkswaterstaat. Deltares is de kennispartner op het gebied van waterkeringen en natte waterbouw (www.deltares.nl).   TNO-ICT (Groningen): is de kennispartner op het gebied van ICT-netwerken en informatieopslag, -verwerking en –representatie. Met het onderzoek ontwikkelt TNO-ICT een informatie infrastructuur voor complexe watermanagement informatiesystemen. TNO-ICT is gevestigd in Groningen (www.tno.nl).   Landustrie Sneek B.V.  (Sneek): is actief op diverse terreinen wat betreft de behandeling en het transport van riool- en afvalwater (www.landustrie.nl).

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen