Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Op Stoom

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010

Het Linie College biedt voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. Met ESF-subsidie wil de school haar leerlingen beter begeleiden naar een passende arbeidsplaats. Om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij een passende arbeidsplaats zijn wij bezig met het opzetten van leerling-werkplaatsen. Daarnaast ontwikkelen wij methodieken voor de leerling-werkplaatsen, waarbij de visuele ondersteuning en het in stappen aanbieden van de lesstof essentieel is voor onze doelgroep. Door de ontwikkeling van deze methodieken hebben onze leerlingen een grote kans op een passende arbeidsplaats. Via ons stage- en arbeidstoeleidingskantoor bevorderen wij de arbeidsintegratie. Het Linie College werkt nauw samen met het bedrijfsleven en het UWV werkbedrijf.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen