Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Op weg naar een duurzame visserij op het IJsselmeer-Markermeer

Looptijd: van 1 oktober 2017 tot 30 april 2020

Beroepsvissers vinden het belangrijk en noodzakelijk dat er door henzelf en andere partijen gewerkt wordt aan duurzame visserij. In de intentieverklaring van 21 april 2017 geven 15 beroepsvissers aan dat zij mee willen werken aan duurzame visserij voor het IJsselmeer-Markermeer. Ook willen ze bijdragen aan een beter inzicht in het ecosysteem en de vispopulaties.

Duurzame visserij in een continu veranderende biotoop als het IJsselmeer-Markermeer vraagt permanente aanpassing van het visserijbeheer. De huidige bestandsopnamen vormen de basis van WMR-adviezen aan de Staatssecretaris van LNV over het visserijbeheer. De bestandsopnamen wijken vaak af van het beeld dat vissers hebben naar aanleiding van hun eigen waarnemingen en ervaringen. De continue verandering in het biotoop en het verschil van inzicht tussen wetenschappers en vissers staan een duurzame visserij voor dit gebied in de weg.

Het doel van dit project is om de inzichten van wetenschappers en visserij bij elkaar te brengen en te leren van elkaars methoden en expertise. Daarmee ontstaat een beter kennissysteem en een beter gedragen bestandsopnamemethode. Die geldt als basis voor de vangstadviezen, zodat deze adviezen worden gedragen door zowel de wetenschap als de visserijsector. Hiermee verwachten we een doorbraak te realiseren in een jarenlang slepende controverse rond het visserijbeheer voor het IJsselmeer-Markermeer. Zo kunnen we komen tot een duurzame visserij op het IJsselmeer-Markermeer die gunstig is voor mens en natuur.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen