Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie

Op weg naar kansen voor werkzoekenden

Looptijd: van 1 april 2013 tot 30 september 2014

De gemeente Bellingwedde heeft vanuit het ESF subsidie ontvangen om verschillende groepen werkzoekenden in de gemeente te ondersteunen en extra te hulp te bieden bij het vinden van een baan. Als er geen werk voorhanden is, maakt/houdt de gemeente de werkzoekenden ‘werkfit’ voor werk in de toekomst. Extra aandacht gaat uit naar werkzoekenden zonder uitkering (NUO), deels arbeidsgeschikten en 55-plussers. Deze groep krijgt begeleiding van werkcoaches en kan door middel van een alternatieve werkplek werkervaring op (blijven) doen. Ook door het volgen van workshops, trainingen of scholing probeert de gemeente voor deze groep de afstand tot de arbeidsmarkt te  verkleinen. Als er banen beschikbaar komen, hebben de werkzoekenden die actief zijn dankzij dit ESF-project een streepje voor. Bovendien heeft de werkzoekende burger het gevoel dat hij er niet alleen voor staat, maar steun krijgt van de gemeente.

Wist je dat

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancierd met Europees geld.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! Heb je een idee voor een project of wil je meer weten over het aanvragen van een Europese subsidie? Dan vind je hier meer informatie.

raak geïnspireerd bekijk de fondsen