Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Op weg naar werk

Looptijd: van 28 maart 2013 tot 27 september 2014
Plattegrond van de locatie van het project

Mariëndael begeleidt zijn vso-leerlingen naar een al dan niet beschermde werkplek of naar andere zinvolle dagbesteding. Het gaat om jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. Ook chronisch zieken zijn er welkom. De school biedt een duidelijke structuur waarbinnen de leerlingen zich optimaal ontplooien. Het ESF-traject begint met een toets die de mogelijkheden en beperkingen van elke leerling afstemt op de eisen van arbeidsmarkt. Praktische vaardigheden doen de leerlingen vervolgens op in de praktijklokalen als voorbereiding op de stage. De school zoekt stageplaatsen in de regio in de sectoren groenvoorziening, schoonmaak en techniek. Het project voorziet in uitgebreide samenwerking met andere organisaties uit het werkveld en met het bedrijfsleven.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen