Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Opbouw en inbedding van de Ai-hub-NoordNederland

Looptijd: van 3 januari 2022 tot 29 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Artificial Intelligence (AI), als kernelement van de digitale transitie, is als geen andere in staat om een disruptieve transitie teweeg te brengen. Recent is de Noord-Nederlandse AI Hub (AI-hub NNL) ontstaan als één van de 7 regionale Hubs van de Nederlandse AI Coalitie (NLAIC). Tot nu toe hebben 300 Noordelijke partijen (bedrijven, kennisinstellingen, overheden, instituten en maatschappelijke partners) zich aangesloten bij de AI-hub NNL. Dit heeft al geleid tot een uitgebreide lijst van projectideeën op de geprioriteerde sectoren. Het Noorden is verenigd in de Noordelijke AI Hub. Dat weerspiegelt zich in de opzet van de regionale sectoren waarin een groot aantal van zowel publiek als private organisaties vertegenwoordigd zijn en aansluiting heeft gevonden bij de nationale strategie rond AI.
De AI-hub Noord-Nederland (AI-hub NNL), als onderdeel van de nationale AI-coalitie en ingebed in de Europese strategie rond digitalisering, gaat zich richten op de toepassingen van AI binnen een aantal geprioriteerde sectoren, om zo van Noord-Nederland de proeftuin van Nederland en Europa te maken. Doel van de AI-hub NNL is een portfolio van high-impact innovatieprojecten (TRL 7) binnen een groot aantal relevante sectoren. Het gaat om high impact publiek private samenwerkingsprojecten (HIPP projecten), die uit een ketenbenadering ontstaan. Deze benadering draagt bij aan een realistische inbedding van het project, aan zijn duurzaamheid en aan een grotere impact. Daarnaast, vanuit de HIPP projecten vervult de AI-hub NNL een scouting rol naar nieuwe (onverwachte) business opportunities. Het stimuleren van ondernemerschap (Startups en Scaleups) en ruimte creëren voor Continuous Entrepreneurial Discovery zijn daarom ook doelstelling van de AI-hub NNL.
Dankzij de directe link met de andere Nederlandse AI Hubs en met de Smart Industry- en de Digital Europe programma’s, zullen de HIPP projecten aansluiting vinden bij de landelijke en Europese roadmaps. Binnen de projecten zal met andere Nederlandse en Europese regio’s worden samengewerkt. De verankering in de regionale waardeketen en tegelijkertijd in de landelijke en Europese kaders, maakt het mogelijk de digitale innovatie ecosystemen in het Noorden te verenigen, op te schalen en in te bedden in de nationale en Europese strategie.
Dit wordt gerealiseerd door middel van een dedicated Projectbureau, waarop deze aanvraag gericht is. De activiteiten zullen aangestuurd worden door een 50/50 publieke/private governance.
Concrete aandacht voor AI in de regio, op basis van projectontwikkeling en implementatie, zal een tastbare economische impact opleveren in de komende 5 jaar. Dit draagt indirect bij aan de versterking van de technologie- en productiesoevereiniteit van Nederland en Europa. Verder, doordat de Noordelijke economische sectoren verenigd zijn in dit project, zullen Spill over- en netwerkeffecten ontstaan: in potentie, omdat de versterking van activiteiten in de ene sector ook snel kan doorwerken naar andere sectoren. Naast de cross-sectorale kruisbestuiving, zal een Spill over ontstaan richting andere transities. Momenteel zijn er al concrete plannen van een aantal partners uit dit consortium om “smart/digital” en “circulair/groen” met elkaar te verweven. De maatschappelijke inbedding van de HIPP projecten in de vorm van aandacht voor digitale skills, zal ook een grote impact hebben op de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid. Dit zal ook bijdragen aan de maatschappelijke acceptatie van AI. De portfolio van de HUB past naadloos op de RIS3 (Regionale innovatiestrategie) en is daarmee overlappend en zal een boost geven aan de digitalisering in Noord-Nederland.


Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen