Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Openbare havenkade Harlingen

Looptijd: van 12 oktober 2007 tot 1 juli 2011

Het project betreft het ontwerpen en bouwen van 230 meter kademuur en het direct achterliggende kadeterrein in de nieuwe haven van Harlingen. Door de aanleg van de kade wordt een tweetal bedrijventerreinen (oppervlakte totaal 10 ha) goed ontsloten. De achterliggende en nabijgelegen bedrijventerreinen zijn eind jaren negentig en begin 2000 aangelegd. Een groot deel van de terreinen is reeds uitgegeven.De uitgifte van de resterende bedrijventerreinen is afhankelijk van de aanleg van een extra openbare kade met kadeterrein.   Op deze wijze wordt bijgedragen aan onder meer de vestiging van een ReststoffenEnergieCentrale (REC), die tevens gebruik zal maken van de stoomoverschotten van de nabijgelegen zoutindustrie. Door het gebruik van het stoomoverschot zal het energierendement met meer dan 50% worden verhoogd en worden aardgasverbruik en CO2-uitstoot aanzienlijk gereduceerd.   De aanleg van de extra kade verbetert dus de vestigingsvoorwaarden en draagt bij aan de komst van 5 nieuwe bedrijven die naar verwachting ruim € 150 miljoen gaan investeren. Het directe werkgelegenheidseffect wordt geschat op minimaal 123 fte. Daarnaast worden er nog 100 fte indirecte arbeidsplaatsen gecreëerd.   De extra gerealiseerde overslagcapaciteit zal bijdragen aan een verminderde toename van het goederentransport per as (vrachtauto). De vermindering wordt geschat op circa 115.000 ton per jaar. De nieuwe kade maakt het daarnaast mogelijk om 75 meter en langere rotorbladen voor wind- en waterturbines te verladen.         

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen