Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Opleidingen Burger King 2007

Looptijd: van 22 maart 2007 tot 21 maart 2008
Plattegrond van de locatie van het project

Met steun van het ESF start Burger King een opleidingstraject voor personeel van het bedrijfsonderdeel 'operations'. Het gaat vooral om medewerkers met klantcontacten en met een laag opleidingsniveau. Veel deelnemers hebben geen startkwalificatie (mbo-2) en staan na afloop van het project sterker in de samenleving. De scholing is praktisch van aard. Deelnemers bekwamen zich in productkwaliteit, communicatie, timemanagement, klantvriendelijkheid en kostencontrole. Een aantal trainingen wordt verzorgd door eigen leidinggevenden met praktijkervaring. Onderdeel van het programma zijn BBL-trajecten (Beroeps Begeleidende Leerweg) en gebruik van het EVC-instrument (Erkennen Verworven Competenties).

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen