Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Opleidingen in de Luchtvaart 2008-2009

Looptijd: van 31 mei 2008 tot 30 mei 2009
Plattegrond van de locatie van het project

Stichting Sectorfonds Luchtvaart (SSL) bevordert met steun van het ESF scholing voor huidige en nieuwe werknemers in de sector. Deze medewerkers vergroten daarmee hun inzetbaarheid en hun kansen op werk.   De behoefte aan goed gekwalificeerd personeel is groot. Door nieuwe technologieën en scherpere veiligheidseisen is voortdurende bijscholing noodzakelijk. Binnen het ESF-programma bestaat vooral aandacht voor lager opgeleiden, jongeren en ouderen.   De SSL werkt op scholingsgebied samen met de Stichting O&O fonds Brandweer. Het scholingsproject biedt de mogelijkheid om van luchtvaart door te stromen naar brandweer en omgekeerd.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen