Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Opleidingsplan Gelre Ziekenhuis ESF 2009

Looptijd: van 1 september 2009 tot 31 augustus 2010
Plattegrond van de locatie van het project

Ziekenhuis Gelre is een snel wijzigende organisatie waar medewerkers hun vakkennis op peil moeten houden. Met steun van het ESF zijn drie opleidingstrajecten op poten gezet. Zo zijn er vakopleidingen verpleegkunde: opleiding van leerling-verpleegkundigen, verkorte opleiding voor ervaren medewerkers en verschillende specialisaties. Daarnaast geeft Gelre bijscholing voor ouderen: opleiding tot zorgcoördinator, werkbegeleider, en oncologieverpleegkundige. Ook is er aandacht voor samenwerking en effectiviteit: trainingen communicatie, teambuilding, omgaan met agressie etc.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen