Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

opstap naar participatie

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010
Plattegrond van de locatie van het project

Mensen met een verstandelijke beperking leven vaak in een kleine wereld. De Bernardusschool voor voortgezet speciaal onderwijs bereidt deze jongeren met ESF-gelden voor op een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij. Een geschikte arbeidsplaats is het einddoel, eventueel met een vervolgopleiding daartussen. Tussen de leerlingen zijn er enorme niveauverschillen en verschillende handicaps. Elke scholier krijgt daarom een individueel lespakket dat zo praktisch mogelijk wordt aangeboden. Beroepskeuzetesten brengen de interesses en mogelijkheden van de leerling in kaart. Via interne en externe stages leren de jongeren wat werken inhoudt. Oud-leerlingen krijgen begeleiding na het verlaten van de school. Om te kijken of het huidige lesprogramma voldoende aansluit op de arbeidsmarkt gaat de school op bezoek bij stageadressen, leerwerkbedrijven, opleidingen en activiteitencentra. Het project voorziet in samenwerking met het ROC.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen