Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Opwaardering Garnalendoppen

Looptijd: van 1 januari 2018 tot 13 december 2020
Plattegrond van de locatie van het project

Het opzetten van de nieuwe multipurpose raffinage en modificatiefabriek in Lauwersoog door Telson en Rols Technology betekent grote kansen voor de Nederlandse garnalenindustrie. Het is bekend dat de garnalendoppen stoffen bevatten die veel waarde kunnen opleveren. De techniek om deze garnalendoppen te bewerken is nog erg kostbaar op dit moment, maar de opties voor verwerking van met name chitine en chitosan in een bioraffinagefabriek zijn zeer groot. Binnen het komende valorisatieproject ligt de focus op het ontwikkelen van een chemisch en biochemische garnalendoppen raffinage protocol, welke moet resulteren in het definitieve design van de multipurpose raffinage en modificatiefabriek waarmee chitosan formuleringen geproduceerd zullen worden, die kunnen voldoen aan verschillende mark- en productkwaliteitseisen en waarmee kan worden ingespeeld op wisselingen in marktvraag.

De doelstellingen van het onderhavige projectplan laten zich als volgt samenvatten:
• Verdieping en mogelijk verbreding van de applicatie testen in werkpakketten 1 t/m 4 met, al dan niet gemodificeerde chitine en chitinase, zoals verkregen middels labschaal-productie;
• Opzet van een verwaardingsroute van de raffinage bijproducten zoals met name bio-acetaat welke toepasbaar is in de chemische- en/of levensmiddelenindustrie;
• Nauwgezetter opstellen van de producteisen, waaraan voldaan moet worden om deze applicaties in de markt, reproduceerbaar te kunnen waarmaken (bij voorkeur in samenspraak met potentiële afnemers);
• Aanpassen van het garnalendoppen raffinage protocolals ook het opzetten van een enzymatische raffinageroute, om te kunnen voldoen aan de bovengenoemde product kwaliteitseisen en verder te kunnen vergroenen;
• Op basis van dit aangepaste protocol producten maken en her-testen om vervolgens alle resultaten als uitgangspunt te nemen voor de opzet/design van een multipurpose raffinage pilot-plant op te zetten in Lauwersoog in werkpakket 5, waarmee zowel food-grade als industriële producten kunnen worden gemaakt, die kunnen voldoen aan verschillende mark- en productkwaliteitseisen en waarmee kan worden ingespeeld op wisselingen in marktvraag (afzet vergrotend/risico verlagend) en verdere vergroening.

Een succesvolle uitvoering van werkpakket 5 zal de technische en commerciële potentie laten zien van de raffinage en modificatie technologie voor chemische en enzymatische modificatie van chitine naar verschillende chitosan formuleringen en de mogelijkheden voor innovatieve toepassingen met een lagere CO2-voetafdruk. Voor Telson en Rols Technology zal het project resulteren in aanzienlijke verkoop en groei van de organisatie. Door de resultaten van dit project kan de garnalendoppen bioraffinagetechnologie opgeschaald worden in Lauwersoog naar grotere volumes en industriële productie van unieke groene grondstoffen welke toepasbaar zijn voor onderscheidende applicaties in de chemische- en/of levensmiddelenindustrie. Tot slot zal dit project bijdragen aan het verwezenlijken van een grote groei in werkgelegenheid en omzet na afloop van dit project bij de betrokken Groningse bedrijven. Vooral de lokale bevolking zal profiteren van de resultaten van dit project door de verwachte groei aan regionale werkgelegenheid in Lauwersoog en omstreken. De resultaten van het project leiden bovendien tot een grote verbetering in de Noord-Nederlandse werkgelegenheid en het Noord-Nederlandse Bruto Regionaal Product (BRP). Het innovatieproject leidt tot de valorisatie van garnalendoppen naar duurzame grondstoffen voor de chemie, dit draagt bij aan de vergroening van de chemieclusters in Delfzijl en het (bio)polymeren cluster Emmen, en koppelt garnalenvisserij aan chemie.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen