Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Opwaardering Garnalendoppen

Looptijd: van 1 januari 2018 tot 13 december 2020
Plattegrond van de locatie van het project

 

Genieten van verse garnalen? Dat wordt nog aantrekkelijker als de tonnen omhulsels na het pellen niet worden weggegooid, maar zinvol gebruikt voor groene chemie. In Noord-Nederland wordt een unieke raffinagetechnologie ontwikkeld die van garnalendoppen  een grondstof maakt voor verven en coatings, bioplastics, waterzuivering en medische doeleinden. 

Alles begint met een idee. Een ingeving van R&D-manager Rob Pikkert van garnalenhandel Telson heeft geleid tot een verrassend samenspel met de chemiesector in Noord-Nederland. ‘Aanleiding was onze wens om de garnalen weer in Noord-Nederland te laten pellen, in plaats van Marokko’, vertelt Pikkert. ‘Garnalenpelcentrum Kant – waarmee wij onder één dak zitten in Lauwersoog – heeft een pelmachine ontwikkeld die een vergelijkbare kwaliteit en rendement haalt als de handmatige pellers in het buitenland. Alleen: waar laat je al die tonnen garnalendoppen?’

Opschaalbare technologie
Restafval kost geld en past niet in een circulaire economie, daarom zochten Telson en Kant naar een manier om de garnalendoppen voor andere producten te gebruiken. In garnalen zit namelijk het stofje Chitine dat kan worden omgezet naar Chitosan. ‘Als Chitine wordt omgezet in Chitosan heeft het allerlei waardevolle eigenschappen’, weet de R&D-manager. ‘We hebben daarom een lijntje gelegd met de chemiesector in Noord-Nederland en werken nu binnen een consortium aan een opschaalbare raffinagetechnologie voor garnalendoppen. We concentreren ons daarbij op toepassingen voor verven en coatings, bioplastics, waterzuivering en medische doeleinden. Voor deze producten is in oplopende mate een complexe chemische bewerking nodig.’

Biologisch afbreekbaar
Nu nog vervoeren vrachtwagens wekelijks 500.000 kilo ongepelde garnalen naar Marokko. Maar omdat de garnalendoppen gebruikt kunnen worden voor nieuwe toepassingen worden steeds meer garnalen nu volledig machinaal gepeld in Lauwersoog,

‘Dat betekent een forse vermindering van CO2-uitstoot, een veel verser product én regionale werkgelegenheid’, stelt Pikkert. ‘Bovendien dragen we met deze stap bij aan de vergroening van de chemie. In de omslag naar biologisch afbreekbare bouwstenen en halffabricaten – zoals vezels, polymeren en composieten – kan geraffineerde Chitosan een belangrijke rol spelen.’

Het opzetten van de nieuwe multipurpose raffinage en modificatiefabriek in Lauwersoog door Telson en Rols Technology betekent grote kansen voor de Nederlandse garnalenindustrie. Het is bekend dat de garnalendoppen stoffen bevatten die veel waarde kunnen opleveren. De techniek om deze garnalendoppen te bewerken is nog erg kostbaar op dit moment, maar de opties voor verwerking van met name chitine en chitosan in een bioraffinagefabriek zijn zeer groot. Binnen het komende valorisatieproject ligt de focus op het ontwikkelen van een chemisch en biochemische garnalendoppen raffinage protocol, welke moet resulteren in het definitieve design van de multipurpose raffinage en modificatiefabriek waarmee chitosan formuleringen geproduceerd zullen worden, die kunnen voldoen aan verschillende mark- en productkwaliteitseisen en waarmee kan worden ingespeeld op wisselingen in marktvraag.


Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen