Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Opwerking gebruikt SLS-printpoeder (PA-12): de stap naar circulaire SLS 3D Printing

Looptijd: van 1 november 2016 tot 31 oktober 2018
Plattegrond van de locatie van het project

3D printen is erg in trek en de jaarlijkse marktgroei van 30% is enorm. De printtechniek Selective Laser Sintering (SLS-proces) wordt breed toegepast door de industrie voor de productie van functionele kunststof onderdelen. Bij het SLS-proces wordt door middel van een laser poeder laag na laag gesmolten tot een vast product.

Het SLS-proces is echter zeer inefficiënt. Dit komt doordat bij het sinteren in veel gevallen slechts 10% van het poeder in het eindproduct terecht komt. Het restmateriaal (de overige 90%) wordt in het proces niet “gebruikt” en wordt gezien als afval. Dit komt doordat het restmateriaal moeilijk te recyclen is en niet meer direct bruikbaar. Het poeder is lange tijd op hoge temperatuur geweest en daardoor heeft chemische veroudering plaatsgevonden.

Om de afvalstroom te verminderen wordt tot op heden verouderde PA-12 vermengd met “virgin” PA-12 (hierdoor ontstaat een PA-12 blend). Zelfs met het vermengen van nieuw poeder met materiaal dat al eerder in het SLS-proces is gebruikt, wordt er nog steeds vier kilogram PA-12 weggegooid per kilogram geprint product.

Het SLS-proces zorgt voor een toenemende afvalberg van PA-12, dat tot op heden geen toegevoegde waarde meer heeft en wordt gestort of verbrand. Kortom het SLS-proces is absoluut nog niet circulair.

De doelstelling van het project is derhalve:
Ontwikkeling van een volwaardige opwerktechniek (protofase) waarmee verouderd PA-12 vanuit de P1-SLS-printer kan worden opgewerkt, zodat deze ingezet kan worden als grondstof voor het SLS-printproces (100% recyclebaar).

Het beoogde resultaat is een opwerktechniek waarmee gebruikt PA-12 kan worden opgewerkt zodat het volledig gerecycled kan worden. Hierbij moet opgewerkt PA-12 dezelfde eigenschappen verkrijgen als de PA-12 die nu bij het printen wordt gebruikt. Doelstelling is dat het nieuw te ontwikkelen protoproces in totaal 500 kg gebruikt PA-12 per batch kan opwerken (dit komt ongeveer overeen met 10.000 kg per maand).

Het project wordt uitgevoerd door Relay 3D B.V., 3D Print Lab B.V. en Brands Beheer B.V. (h.o.d.n. 3D Print Fabriek). De kennis van de samenwerkingspartners is zeer complementair aangezien:
- Relay 3D (hierna Relay) kennis heeft van de chemische samenstelling van PA-12 en de opwerktechniek van PA-12;
- 3D Print Lab en 3D Print Fabriek uitgebreide kennis en kunde hebben van 3D printen en de kwaliteitsvereisten aan het eindproduct. Daarnaast hebben ze inzicht in de effecten van opgewerkt PA-12 op het printproces.

Het project is zeer innovatief aangezien er op dit moment geen bedrijven (nationaal en internationaal) bezig zijn met het opwerken van gebruikt PA-12, zodat dit materiaal weer ingezet kan worden in het 3D printproces. De grootste uitdaging is om bij het opwerken zorgvuldig te sturen op een juiste combinatie van kritische materiaalparameters (molecuulgewicht, viscositeit/vloeigedrag en kristallisatiegedrag). De parameters hebben grote invloed op de printbaarheid en de kwaliteit van het eindproduct. Het idee is om dit te realiseren door de ontwikkeling van een “vaste fase nacondensatie reactor”.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancierd met Europees geld. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

Wil je meer weten over coole dingen die bij jou om de hoek worden gedaan met Europees geld? Doe mee met de EODH-quiz en win gave prijzen!

raak geïnspireerd bekijk de fondsen