Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Opwerking van char uit het vergassingsproces van Torrgas

Looptijd: van 1 oktober 2016 tot 21 december 2018
Plattegrond van de locatie van het project

Het doel van het project is enerzijds de nuttige inzet van het bijproduct char uit het biomassavergassingsproces van Torrgas Delfzijl en anderzijds het verbeteren van de business case van de toepassing van de vergasser. In het project is gekozen voor uittrekken, koelen en opwaarderen van char voor afzet richting actief kool. Voor deze verwaarding van de char zijn twee extra processtappen nodig, die innovatief zijn in hun toepassing.
In het onderhavig project wordt een uniek uittreksystem in combinatie met een koeleenheid ontwikkeld voor extractie en afzet van de geproduceerde char uit de biomassavergasser en getest achter een 700 kW tweetrapsvergasser, die als pilot plant voor haar technologie fungeert. De processen dienen te voldoen aan gestelde eisen voor kwaliteit van de char en (actieve) kool, explosieveiligheid en processtabiliteit van de vergasser. De char, die ingezet wordt als precursor voor de productie van (actieve) kool, kent een dusdanige opbrengst dat de benodigde hoeveelheid SDE+ verminderd kan worden bij blijvende, hoge rentabiliteit van de vergasser. Het is voorzien dat de biokool wordt ingezet in het productieproces van ESD-SIC in Delfzijl ter vervanging van petroleum cokes.
De activiteiten binnen het project richten zich op de extractie van de char aan de pyrolyse reactor en de koeling tot een temperatuur onder de spontane ontbrandingstemperatuur. Het innovatieve karakter wordt enerzijds gevormd door uittrekken en koelen van de char, anderzijds door de zuurstofvrije verwerking in de processtappen. In de eerste fase worden de kwaliteitseisen voor de char in kaart gebracht. Deze eisen vormen de basis voor de verdere verwerking van char tot actieve kool en leggen de randvoorwaarden voor de volgende fasen vast. Er wordt onderzocht welke sturing op bedrijfsparameters van de vergasser nodig zijn voor het verkrijgen van de gewenste kwaliteit van de char. Hiervoor worden diverse actieve kool omzettingsproeven uitgevoerd, gevolgd door karakterisering van de actieve kool op laboratoriumschaal. De kwaliteitseisen voor de char worden vastgelegd. De randvoorwaarden voor de engineering en bouw van de char uittrekeenheid en koelunit worden invuld. In fase twee worden de installaties voor uittrekken en koelen van de char ge-engineerd en gebouwd. In fase drie wordt de installatie uitvoerig beproeft. De optimale instellingen van de pyrolyse reactor en opwerkeenheid worden vastgesteld en vastgelegd. Er wordt een eerste ontwerp gerealiseerd voor toepassing bij de grootschalige 10 MW vergasser in Delfzijl. Het project wordt afgerond middels rapportage en disseminatie van de projectresultaten.


Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen