Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Oranjeschelp 2009-2010

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010
Plattegrond van de locatie van het project

De Oranjeschelp bereidt met subsidie van ESF veertig leerlingen voor op een al dan niet beschermde werkplek of een vervolgopleiding. Het gaat om jongeren die het zonder zorg en begeleiding niet redden. Met een beroepskeuzetest kijkt de school wat de leerling kan en wil en of dat aansluit bij een toekomstige arbeidsplaats. Vervolgens stelt de Oranjeschelp een individueel lespakket samen. In nagebootste praktijksituaties maken de deelnemers zich de nodige vaardigheden eigen. Ook volgen ze vakcursussen. Zo is de overgang van school naar werk een geleidelijk proces. Om de arbeidsintegratie van de leerlingen te vergroten werkt de school uitgebreid samen met andere organisaties uit het werkveld, ondersteunende instanties en met het bedrijfsleven. Oud-leerlingen krijgen nog één jaar naschoolse begeleiding vanuit de school.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancierd met Europees geld. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

Wil je meer weten over coole dingen die bij jou om de hoek worden gedaan met Europees geld? Doe mee met de EODH-quiz en win gave prijzen!

raak geïnspireerd bekijk de fondsen