Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Organext (INTERREG EMR)

Looptijd: van 1 januari 2010 tot 30 juni 2014

De algemene doelstelling van het ORGANEXT-project is het oprichten van een aangepaste kennisinfrastructuur en gecoördineerde, interdisciplinaire “ORGANEXT” cluster, bestaande uit industriële partners (KMO’s en grote bedrijven), beleidsmakers en kennisinstellingen, om de Euregio Maas-Rijn te stimuleren in een verdere ontwikkeling tot een toptechnologische regio in het gebied van organische opto-elektronica en zonnecellen.   Dit platform zal aangedreven worden door een kern van top-niveau onderzoekscentra uit de Euregio Maas-Rijn, Eindhoven en Leuven met gerenommeerde expertise in het domein van nanotechnologie, nieuwe materialen, zonnecellen en economische analyse/valorisatie.   Het project beoogt kennisoverdracht en nauwe samenwerking omtrent de verschillende technologie- en economie-gerelateerde aspecten van de “waarde-keten” voor organische opto-elektronica en zonnecellen : nanomaterialen, depositietechnieken, een ‘Euregio Nanomaterialen Analyse lab’ evenals de productie en integratie van demonstratoren.   Nederlandse partner in dit project: - UNU-Merit Keizer Karelplein 19, NL-6200 MD Maastricht Postbus 616, NL-6200 MD Maastricht Contactpersoon: De heer Prof. Dr. Luc Soete (directeur) luc.soete@algec.unimaas.nl   - Universiteit Maastricht-ICIS PoBox 616, NL-6200 MD Maastricht Leuculenstraat 14, NL-6211 KR Maastricht Contactpersoon: Pim Martens (directeur) p.martens@icis.unimaas.nl   - Hogeschool Zuyd (HZ) Postbus 550, NL-6400 AN Heerlen Nieuw Eyckholt 300, NL-6400 AN Heerlen Contactpersoon: Karel van Rosmalen C.Rosmalen@HSZuyd.nl   - TU Eindhoven Postbus 513, NL-5600 MB Eindhoven Den Doleck 2, NL-5612 AZ Eindhoven Contactpersoon: Amandus Lundqvist (Voorzitter CvB) a.h.lundqvist@tue.nl

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen