Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

OSG Nieuw Zuid: de beste kans op werk!

Looptijd: van 1 augustus 2012 tot 31 juli 2013
Plattegrond van de locatie van het project

Praktijkonderwijs is in de basis eindonderwijs. De leerlingen van Het Olympia College worden daarom voorbereid om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij op de gebieden: werken, wonen, burgerschap en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Een individuele vraaggerichte benadering is daarbij van wezenlijk belang. Een individuele aanpak voor elke leerling, werkt zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid in de hand en stimuleert individueel talent. Subsidie vanuit het ESF geeft het onderwijsaanbod een kwalitatieve en kwantitatieve impuls om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt te verbeteren.Het Olympia College heeft het onderwijs competentie- en arbeidsmarktgerichter gemaakt door te inventariseren in welke branches arbeidsmogelijkheden voor leerlingen zijn en het onderwijs(aanbod) hierop in te richten.  Branchegerichte cursussen worden nu aangeboden aansluitend bij de mogelijkheden die de stagebedrijven aan de leerlingen bieden. De school streeft na de kansen voor de leerlingen op de arbeidsmarkt te optimaliseren door samenwerking met het bedrijfsleven te zoeken. Zo is er in samenwerking met Haga Zorg een stage-werkproject opgezet waarbij leerlingen onder begeleiding van een vakdocent van Haga Zorg een branche erkend certificaat hebben behaald. Leerlingen verzorgen de verkoop van zogenaamd “Wildernisvlees”. Ook zijn de mogelijkheden onderzocht om met een bedrijf een leerlingwerkplaats magazijn/logistiek op te zetten.  Met behulp van middelen uit het Europees Sociaal Fonds heeft Olympia College haar leerlingwerkplaatsen kunnen professionaliseren, de mogelijkheden voor leerlingwerkplaatsen in samenwerking met het bedrijfsleven kunnen onderzoeken, meer leerlingen een branche erkend certificaat of MBO-niveau 1 laten behalen en daardoor de kansen van de leerlingen op de arbeidsmarkt vergroot. Bijna 60% van de leerlingen verlaat de school met een baan of stroomt door naar het vervolgonderwijs. Na uitstroom blijft de school de oud-leerlingen nog 2 jaar volgen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen