Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

OSW 2.1 Innorays

Looptijd: van 6 november 2017 tot 6 april 2021

Onderzoekssamenwerking 2.1 InnoRays heeft als doel het verbeteren van de gegevensbasis voor het ‘data limited stock’ (DLS) bestand “roggen”. Hierbij is de samenwerking tussen de visserijsector en de wetenschap cruciaal om tot goede gegevens en input voor de bestandsschattingen voor het visserijbeheer te komen.

Het verbeteren van de populatieomvang van elasmobranchen in de Noordzee is een belangrijke milieudoelstelling onder de EU Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Voor verschillende soorten roggen in de Noordzee worden gegevens verzameld over de vangsten. Dit gebeurt met behulp van video opnames aan boord, waarbij geëvalueerd wordt of hierbij in de toekomst ook gebruik gemaakt kan worden van automatische beeldherkenning. Daarnaast wordt een nieuwe en innovatieve DNA-methode toegepast om populatiegroottes te schatten voor twee roggensoorten.

Met behulp van de vangsten en de populatiegroottes kan een inschatting gemaakt worden van de effecten van visserij op de roggensoorten in de Noordzee. De onderzoeksresultaten worden ingebracht in internationale onderzoeksnetwerken om bij te dragen aan meer nauwkeurige bestandsschattingen, waarbij de sector zelf aan tafel zit.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen