Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

OSW Visserijsterfte ongewenste bijvangsten

Looptijd: van 2 oktober 2018 tot 31 januari 2022

In dit OSW project wordt een samenwerkingsstructuur voor technische innovatietrajecten ontwikkeld en getoetst aan de hand van actuele vraagstukken. Het doel van het project is zowel de realisatie van de samenwerkingsstructuur als het leveren van (een deel van) oplossingen voor een set actuele vraagstukken die gebruikt worden om de samenwerkingsstructuur te toetsen.

Het innovatietraject is voor een gegeven vraagstuk opgebouwd uit vier fasen. In de ontwerpfase worden naar aanleiding van een actueel vraagstuk ideeën gegenereerd voor oplossingen. Het is in deze fase nadrukkelijk de bedoeling om het potentieel aan ideeën en praktische kennis en ervaring dat bestaat onder vissers te benutten. In de test- en ontwikkelfase worden ideeën uitgewerkt en door vissers getest op zee. Dataverzameling gebeurt in deze fase door de vissers zelf, onder begeleiding van onderzoekers.

In de meetfase worden vervolgens door de onderzoekers zelf data verzameld om de effectiviteit van het ontwerp vast te stellen. In de validatiefase worden de data verzameld die nodig zijn om de generieke effectiviteit van de technische innovatie vast te stellen en te documenteren, bijvoorbeeld voor een hele vloot of onder wisselende omstandigheden. Aan het einde van elke fase wordt besloten of een innovatie voldoende potentie heeft om door te gaan naar de volgende fase.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen