Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Over de brug naar arbeid 2

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010
Plattegrond van de locatie van het project

De KEGG Guyotschool geeft speciaal onderwijs aan dove en slechthorende jongeren. Vanwege hun communicatieproblemen zijn de leerlingen moeilijk te plaatsen. De school gebruikt ESF-subsidie om de begeleiding naar een passende baan te verbeteren. De school brengt in kaart wat de jongere kan en wil. Vervolgens verbetert de leerling zijn of haar sociale en technische vaardigheden via nagebootste praktijksituaties, stages en vakcursussen. Zo is de overgang van school naar werk een geleidelijk proces. (Naschoolse) begeleiding op de arbeidsplaats is erg belangrijk. Al jaren werkt KEGG samen met andere scholen, MEE, UWV WERKbedrijf, re-integratiebureaus, gemeenten en sociale werkvoorziening. Daarnaast legt en onderhoudt de school contact met het bedrijfsleven in heel Nederland. Op deze manier komt ze aan nieuwe stage- en werkplekken.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen