Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Passend onderwijs = passend arbeidsperspectief

Looptijd: van 1 september 2009 tot 31 augustus 2010
Plattegrond van de locatie van het project

St. Jozefschool en LZ De Buitenhof richten zich op kinderen met gedrags- of psychiatrische problemen. Met ESF-subsidie bereiden ze de jongeren voor op een al dan niet beschermde baan of vervolgopleiding. De scholen richten zich hierbij op een aantal activiteiten. De leerlingen krijgen een toets die hun mogelijkheden afstemt op de eisen van de arbeidsmarkt. Via nagebootste praktijksituaties leren de jongeren waaruit werk bestaat en welke vaardigheden ze daarvoor nodig hebben. De scholieren volgen vakcursussen en lopen stage. Het streven is om een stage van de leerling over te laten gaan in een eerste baan of vervolgopleiding. (Oud-)leerlingen krijgen naschoolse begeleiding. Het project voorziet in uitgebreide samenwerking met andere organisaties uit het werkveld en met het bedrijfsleven.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen