Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

PEDRIE: Wondgenezing met Plaasma Pad en Pulser

Looptijd: van 1 november 2016 tot 31 oktober 2018
Plattegrond van de locatie van het project

Diabetische voetzweren zijn een ernstige complicatie van diabetes omdat ze zeer slecht genezen. Jaarlijks ontwikkelen in Nederland 30.000 patiënten een voetzweer en bij 2.000 patiënten leidt dit tot een voet- of teenamputatie. De gemiddelde zorgkosten per voetzweer bedragen ongeveer €10.000. In dit project wordt een kosteneffectief systeem voor de behandeling van diabetische voetzweren ontwikkeld, gebaseerd op atmosferische koud-plasma technologie. Koud plasma-technologie voor medische toepassingen (“plasma geneeskunde”) is zeer innovatief en de meeste toepassingen bevinden zich nog in de R&D-fase. Bij deze technologie wordt een gas blootgesteld aan een sterk elektromagnetisch (EM) veld, waarna een deel van de atomen wordt geïoniseerd en de elektrische eigenschappen van het gas veranderen (“plasma”). Het plasma bevat zeer reactieve deeltjes die bacteriedodend zijn. De menselijke cellen blijven ongedeerd en kunnen zelfs gestimuleerd worden, wat de genezing van de voetzweer verder bevordert.
Het systeem bestaat uit een atmosferische koud-plasma bron (“pad”) en een aanstuureenheid (“HV (High Voltage) pulser”) om het plasma op te wekken. De configuratie van de pad is door Plasmacure gepatenteerd. De behandeling is eenvoudig en pijnloos: 1 keer per dag wordt de pad over de wond heen geplaatst en aangesloten op de pulser. Na 1 minuut wordt de pad weer verwijderd. De behandeling wordt elke dag herhaald totdat de wond dicht en genezen is. Naar verwachting zijn er gemiddeld 20 behandelingen nodig. De behandeling kan worden uitgevoerd door de podotherapeut. Hiermee wordt de behandeling verplaatst van de 2de naar de 1e lijn. In de toekomst zal thuisbehandeling naar verwachting ook mogelijk zijn. De behandelkosten met dit systeem bedragen slechts 15% (€1.500) van de huidige kosten.
Van het systeem, de pad en de pulser, zijn eerder prototypes ontwikkeld. Plasmacure heeft aangetoond dat het plasma dat met dit systeem wordt opgewekt in 1 minuut het overgrote deel van de bacteriën in collageen-elastine matjes kan doden (tot log 5). Deze experimenten zijn ook uitgevoerd op levende huid: de log reductie is dan lager, maar nog steeds zinvol. Momenteel voert het VU medisch centrum een klinische pilot uit waarin het systeem wordt getest op veiligheid en medische bijwerkingen. 5 Patiënten zijn inmiddels gedurende 10 achtereenvolgende werkdagen behandeld en bij deze patiënten werden geen bijwerkingen geconstateerd.
De hoofddoelstelling van dit project is om CE-markering voor het systeem te verkrijgen en daarmee een eerste validatiestudie te verrichten naar klinische effectiviteit en gebruikersvriendelijkheid. Subdoelstellingen zijn het verlagen van het elektromagnetische stralingsniveau van de HV-pulser, productdesign, ontwikkelen van een kosteneffectief productieproces voor de pads, productie van de HV-pulsers en pads voor de validatiestudie, aanvragen van CE-markering en klinische validatie. Het project wordt uitgevoerd door 4 MKB-bedrijven, Plasmacure (projectmanagement), InnoteQ Technical Products (“InnoteQ”) (product design en ontwerp voor de pilot lijn voor de productie van het geoptimaliseerde prototype van de pad, samen met KeyTec), KeyTec (productie van de pad), en Relitech (optimaliseren en realiseren van de pulser). Na afloop van het project vindt systeemoptimalisatie plaats op basis van de validatiestudie en vervolgens kan Plasmacure beginnen met de voorbereidingen voor marktintroductie en met het opstarten van een grootschalige pilot om de effectiviteit van het systeem verder te kunnen onderbouwen.
Het project genereert economische waarde en werkgelegenheid in Zuid-Nederland omdat, met uitzondering van Relitech, de hele keten van toeleveranciers in Zuid-Nederland is gevestigd. Plasmacure (Eindhoven) brengt het systeem eerst op de Nederlandse en Duitse markt en verwacht hiermee in 2023 een omzet van ruim €15 miljoen te kunnen realiseren. De totale markt wordt geschat op €1 miljard. Met de gegenereerde inkomsten zal Plasmacure andere toepassingen voor het systeem ontwikkelen, zoals de behandeling van brandwonden, open beenwonden en doorligwonden (decubitus). InnoteQ (Eindhoven) zal na afloop van het project in opdracht van Plasmacure de nieuwe productielijn voor de pads realiseren, en KeyTec (Eindhoven) zal als commercieel partner van Plasmacure de pads gaan produceren. Relitech (Nijkerk) zal na afloop van het project in opdracht van Plasmacure de nul-serie van de aanstuureenheid produceren. Van de Wijdeven (Oirschot) en Powersonic (Best) zijn de leveranciers voor resp. de hoogspanningsspoelen en de hoogspanningskabels.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancierd met Europees geld. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

Wil je meer weten over coole dingen die bij jou om de hoek worden gedaan met Europees geld? Doe mee met de EODH-quiz en win gave prijzen!

raak geïnspireerd bekijk de fondsen