Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

PERISCOPE

Looptijd: van 15 februari 2021 tot 30 september 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Postoperatieve infecties komen veelvuldig voor, waarbij ze groot leed en een hoog sterftecijfer veroorzaken. Alleen in Europa al overlijden jaarlijks meer dan 120.000 patiënten aan infecties in navolging van een operatie, jaarlijks resulterend in €78 miljard aan directe extra zorgkosten. Momenteel bestaat er geen systeem of methode die accuraat een postoperatieve infectie kan voorspellen. PERISCOPE biedt hiervoor een unieke oplossing: de hier gepresenteerde technologie is gebaseerd op Artificial Intelligence (AI), en is in staat diverse postoperatieve infecties te voorspellen met een nauwkeurigheid van 90%, en 5 dagen eerder dan de huidige methoden. Door PERISCOPE kunnen ziekenhuizen proactief het ontstaan van een infectie voorspellen, infecties voorkomen en deze beter behandelen met minder invasieve en minder kostbare middelen. Een dergelijke aanpak heeft grote voordelen voor de patiënt, zal zorgkosten besparen en zal mogelijk zelfs levens redden. 95% van geïnterviewde snijdende specialisten geven aan dat postoperatieve infecties hun nummer 1 probleem is.
PERISCOPE bereikt deze resultaten zonder de huidige workflow in de ziekenhuizen te verstoren, door te integreren in de huidige werkwijze en de bestaande protocollen. Het AI-systeem zal worden aangesloten op het bestaande ‘Elektronische Patiënten Dossier’ (EPD). Door de voorspelling te verbinden met preventieve acties, zal een shift worden gerealiseerd van diagnostische naar proactieve zorgverlening.
PERISCOPE heeft tevens een laag financieel risico voor de ziekenhuizen. Tegelijkertijd is het zeer goed op maat te maken voor de eindgebruiker. De kosten voor de installatie zijn relatief laag terwijl de opbrengsten in de vorm van zorgkosten besparing zeer hoog zijn. Er wordt beoogd een kostenbesparing te realiseren met het gebruik van PERISCOPE tot gemiddeld €14 miljoen per ziekenhuis.

Het doel van dit project is om door middel van klinische validatie PERISCOPE te valoriseren. Het behalen van dit doel wordt versneld door het ontwikkelen van een Runtime omgeving voor Medical Devices, op basis van SAS-technologie. Subdoel is derhalve om PERISCOPE te implementeren in deze SAS omgeving, ten behoeve van de klinische validatie. De uitkomsten van de klinische studie zullen gebruikt worden voor CE-certificering en zullen clinici overtuigen van de werking van de technologie.

Door ontwikkeling van PERISCOPE en de inzet van de sleuteltechnologie AI, zal de digitale transitie worden ondersteund en zal er duurzamer met beschikbare data worden omgegaan. De uitrol van deze technologie zal tot een verbetering van zorg leiden, de druk op de zorg verlagen en een kostenbesparing tot stand brengen. Hierdoor zal er bijgedragen worden aan een krachtig herstel van de economie na de huidige gezondheidscrisis.

Het project wordt uitgevoerd door Healthplus.ai, een innovatief, jonge MKB-organisatie gevestigd in Amsterdam. De eerste ziekenhuizen waarmee zal worden samengewerkt zijn al actief in beeld, namelijk het LUMC, het Amsterdam UMC en het Radboud UMC. Het LUMC neemt momenteel al actief deel aan de eerste fase van de ontwikkeling van PERISCOPE. Door deze strategie wordt het project lokaal uitgevoerd, en zal de regio West maximaal profiteren van dit project.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de strategische samenwerking van Healthplus.ai met SAS Institute BV en PW Consulting. Door samenwerking met deze partners wordt PERISCOPE doorontwikkeld tot een schaalbaar, robuust systeem, waarmee voldaan kan worden aan de eisen voor CE-certificering en medische validatie. SAS brengt Healthplus.ai de benodigde ervaring bij het operationaliseren van AI met een kortere Time-to-Value. PW Consulting brengt specifieke kennis in van het ontwikkelen en implementeren van toepassingen op basis van SAS technologie voor de klinische sector.


Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen