Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Perspectief in zicht

Looptijd: van 16 januari 2014 tot 15 juli 2015
Plattegrond van de locatie van het project

De gemeente Heerlen fungeert namens de regio Zuid-Limburg als aanvrager voor subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) om de aanpak van jeugdwerkloosheid in de regio een impuls te geven. Het perspectief voor jongeren is opnieuw slecht. Werkgevers willen in principe jongeren graag opnemen, maar kunnen zelfs hun meest ervaren personeel op dit moment niet vasthouden. Er ontstaat opnieuw een gebrek aan stageplaatsen en leerbanen. Daarmee staat het perspectief voor jongeren serieus onder druk. Zuid-Limburg kiest daarom voor kwetsbare jongeren als doelgroep: jongeren die grote moeite hebben een startkwalificatie of beroepskwalificatie te bemachtigen. Voor deze groep is begeleiding naar een passende onderwijsplek, leer-werkplek of stageplaats onontbeerlijk. Via de jongerenloketten in de diverse gemeenten kunnen de kwetsbare jongeren van 16 tot 27 jaar uit Zuid-Limburg terecht met vragen over hun toekomst op het gebied van scholing en werk. Overheid, onderwijs en ondernemers werken hierbij samen. De begeleiding van de jongeren bestaat uit het opstellen van een arbeidsanalyse, oriëntatie op mogelijke beroepen en zo mogelijk plaatsen op een leer-werkbaan. Ook wordt begeleid op gedragsverandering en komen sociale competenties aan bod. Om leer-werkplekken en banen veilig te stellen worden loonkostensubsidies voor bedrijven ingezet. Van de 2.900 deelnemers zijn 380 jongeren geplaatst op een baan, 690 jongeren hebben een werkervaringsplaats, stage of traineebaan en 294 deelnemers volgen een opleiding. Voor 1.536 deelnemers aan het project zijn de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk gestegen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen