Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Perspectief op duurzame inzetbaarheid

Looptijd: van 13 juni 2014 tot 12 september 2015

A+O fonds gemeenten stimuleert - met onder andere subsidies - gemeenten om kennis toe te passen en te verankeren in de praktijk. De gemeenten Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen en de Provincie Limburg hebben gezamenlijk een Europese subsidie ontvangen voor het verbeteren van de inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers in de regionale overheidssector. Daarnaast bieden ze een oplossing voor boventalligheid en het verminderen van kostbare externe inhuur. Het project geldt als een pilot, die na gebleken succes verder wordt toegepast. Empower Limburg is een samenwerkingsverband van 22 organisaties en ondernemingen die doelgericht investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Om mobiliteit binnen de regio te ondersteunen en te bevorderen heeft Empower Limburg het fysieke en virtuele Regionaal Transitie Centrum (RTC) ingericht. Voor de oriëntatie op de arbeidsmarkt vullen kandidaten een individueel ePortfolio in. Dit portfolio geeft inzicht in kwaliteiten, vaardigheden, carrièrekansen en eventuele passende opleidingen. Het RTC daagt medewerkers uit om na te denken over waar je goed in bent, waar je jezelf in wilt ontwikkelen en hoe je jezelf in het werk wil profileren naar anderen toe. Uitgangspunt van de aanpak is dat een werknemer meer eigen verantwoordelijkheid neemt voor zijn inzetbaarheid op korte en langere termijn. De werkgever zorgt vervolgens voor benodigde faciliteiten, zoals toegespitste opleidingen. Aanvullend aan het RTC is een expertpool overheid en een baanperspectief indicator ontwikkeld. Door een koppeling van de beschikbare beroepen en beroepsgroepen aan competentieprofielen kan een ‘indicator voor baanperspectief’ worden ontwikkeld die werknemers op individueel niveau zicht geven op het aantal passende beroepen en functies dat op termijn (1-4 jaar) beschikbaar komt op de regionale arbeidsmarkt. Zij kunnen zien waar in de komende jaren tekorten zijn en hierop hun ontwikkelingsplannen en actieplannen afstemmen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen