Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Pilot Duurzaam Zuidwijk

Looptijd: van 1 september 2009 tot 31 maart 2013
Zuidwijk

De Greenport Regio Boskoop is de centrale greenport voor de boomkwekerij. In het Zuidwijk-gebied zijn zo'n 70 ondernemers gevestigd. De bedrijven in het Zuidwijk-gebied kampen met serieuze achterstand. Deze achterstand hangt samen met de verkaveling, gebrekkige ontsluiting, milieuonvriendelijke teelt, maar ook met een gebrek aan samenwerking tussen ondernemers. Om bij te blijven bij de concurrentie, zijn kavelomvang en ontsluiting belangrijk voor moderne sierteelt-bedrijven. Herinrichting is daarom een voorwaarde voor behoud van de concurrentiekracht.

Doel van de Pilot Duurzaam Zuidwijk is op vernieuwende wijze en opererend vanuit een 'één greenportgedachte' de kansen in het gebied in kaart te brengen en tot een duurzaam productieproces te komen. Dit levert een overdraagbare aanpak op.

De traditionele teelt in Boskoop is vollegrondsteel, met mest op de grond en gewasbeschermingsmiddelen. Water met gifstoffen wordt via drainage geloosd op het oppervlaktewater met waterverontreiniging als gevolg. De Europese Kaderrichtlijn Water maakt een duurzamer teeltproces noodzakelijk. Stappen hiertoe vanuit de ondernemers blijven echter uit. Dat komt onder andere door de belemmerende kavelstructuur. Daarom wordt de herinrichting in het Zuidwijk-gebied aangegrepen om tot een innovatief en duurzamer teeltproces te komen. In een pilot gaan de partners samenwerken. Er komt een innovatief gesloten systeem in combinatie met een collectieve watervoorziening. Gietwater wordt gebufferd en gezuiverd met gehulp van een zg helofieten-filter.

De ondernemingen die deelnemen aan de pilot zullen gebruik maken van een gemeenschappelijke waterbuffer. De pilot moet andere ondernemers in de Greenport laten zien dat een milieuvriendelijker productieproces in de praktijk mogelijk is.

Samenwerking tussen : gemeente Boskoop, sierteeltondernemers, een wateringenieursbureau, het Hoogheemraadschap en kennisinstellingen.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen