Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Pilot production and testing of PHA-based films and foams

Looptijd: van 1 september 2016 tot 31 augustus 2019
afbeelding pilot production

Het project is een samenwerking tussen de partners KNN Bioplastic, Oerlemans Packaging (en dochterondernemingen Oerlemans Plastics en Oosterwolde Plastic Industrie), Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en ECOStyle met als doel pilot-productie en testen van kunststof foams en folies waarbij een biopolymeer PHA (polyhydroxyalkanoaat) het hoofdbestanddeel wordt voor hoogwaardige biobased en biodegradeerbare consumenten-, land- en tuinbouwproducten. Het is nu niet mogelijk om meer dan 20% van het PHA-biopolymeer in een eindproduct aanwezig te hebben. Wereldwijd loopt iedereen hier tegenaan. Het grote voordeel van het biopolymeer PHA is de uitstekende biodegradeerbaarheid tot milieuvriendelijke moleculen in bijna elke omgeving (zowel koude grond als zeewater). De productie en toepassing van ‘smart films & foams’ met stuurbare degradatie is van evident belang in een overgang naar een duurzame Europese bio-economie. Daarnaast is het gebruik van PHA een opkomende markt, waarbij (Noord) Nederland in de komende jaren een strategisch voordeel kan behalen door zich te ontwikkelen als kenniscluster aangaande het bewerken en toepassen van PHA in concrete producten. Door PHA het hoofdaandeel van het eindproduct te maken ontstaat een duidelijk eindproduct en geen complexe blend van diverse grondstoffen. Hierdoor heeft de eindgebruiker zekerheid wat betreft biodegradatie. Daarnaast kan de industrie inzetten op concrete end-of-life recycling van deze PHA-biopolymeren wat bij de huidige complexe bioplastic blends niet mogelijk is.

De activiteiten binnen dit project worden onderverdeeld in meerdere werkpakketten. Beginnend bij procesontwikkeling compounderen, folieblazen en foam productie. Hierbij zal onder andere een nieuw ontwikkelde innovatieve compounding methode toegepast worden, waarin gebruik wordt gemaakt van superkritisch CO2. Het gebruik van scCO2 voor PHA compounding en foamextrusie is een goed voorbeeld waarmee het projectconsortium wereldwijd voorop loopt qua innovativiteit. Vervolgens zullen op pilotschaal een aantal prototype producten worden geproduceerd. Dit zijn onder andere een klimaatfolie voor de lelieteelt en een dunne biodegradeerbare PHA schuimplaat (oprolbaar) waarop graszaden zijn gefixeerd voor het aanleggen van een gazon. In het laatste werkpakket zullen deze producten worden getest in een realistische setting. Voor het testen van de klimaatfolie zijn een aantal lelietelers betrokken bij dit project via de Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt in Noord- en Oost Nederland. Zij stellen proefvelden beschikbaar voor het testen van de folie. De TRL levels van de werkpakketen lopen op van 5/6 naar 6/7 en liggen uiteindelijk op 7 met het testen van de prototypes in een realistische omgeving.

De resultaten van dit project zijn zeer vernieuwend en openen deuren naar nieuwe producten en nieuwe mogelijkheden. De uiteindelijke 100% biobased en bioafbreekbare folies en foams bestaan momenteel niet op de markt. De impact van de mogelijkheid tot creëren van dergelijke producten op industriële schaal zal enorm zijn. Het innovatieve compoundingproces ontwikkeld door de projectpartners maakt het mogelijk om compounds te ontwikkelen waarmee tot 100% PHA bioplastic foams en folieproducten kunnen worden gemaakt. De resultaten van dit project zullen hiermee een mondiale doorbraak betekenen in de sector voor productie en toepassing van innovatieve biobased polymeren en van “groene” procestechnologie. Het biedt tevens kansen voor sectoren in de tuinbouw waar nu nog geen folie wordt toegepast, zoals in de lelieteelt. Wereldwijd zal er vraag zijn naar dergelijke compounds. De eigenschappen van PHA (namelijk volledig bioafbreekbaar ook in de koude grond/compostbak etc.) maakt het mogelijk om geheel nieuwe producten te creëren.

Dit project sluit uitermate goed aan bij het aspect duurzaamheid. De te ontwikkelen hoogwaardige biobased en biodegradeerbare consumenten-, land- en tuinbouwproducten zullen een lage CO2 voetafdruk kennen en hoog scoren op sociale, ecologische en economische duurzaamheid. Zoals berekeningen laten zien zal het gebruik van PHA leiden tot een overduidelijke verminderde CO2-emissie waardoor gesproken kan worden over een koolstofarme technologie. Het project sluit uitermate goed aan bij de EFRO-doelstellingen en tevens bij meerdere van de in de RIS3 geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen. Dit project is bij uitstek een goed voorbeeld van het gebruik van hernieuwbare biologische rijkdommen afkomstig van microben en van een bio-economie die meer produceert uit minder grondstoffen door gebruik te maken van afvalstromen. Alle projectactiviteiten zullen plaatsvinden in Noord-Nederland. Het huidige project biedt voor Noord-Nederland een unieke kans om een hoogwaardige waardeketen te realiseren en een wenkend perspectief voor de realisatie van een bio-economie en duurzame werkgelegenheid.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen