Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

PM - LAB EMR (Fijnstof) (INTERREG EMR)

Looptijd: van 1 juni 2009 tot 1 juli 2013

Dit project is er op gericht een gelijke aanpak te creëren voor de grensoverschrijdende fijnstofproblematiek. Het verbetert de samenwerking tussen de betrokken instanties en de uitwisseling van meetgegevens en –procedures evenals de informatie aan het publiek. Dit zal er uiteindelijk voor zorgen dat luchtkwaliteitplannen en beleidsmaatregelen beter op elkaar afgestemd worden.   Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de meetmethoden in de drie landen verschillen. Er zijn niet alleen verschillen in de wijze waarop het fijnstof gemeten wordt door de verschillende instanties, er zijn ook verschillen in de interpretatie en in de toepassing van de gemeten gegevens in ondersteunende modellen. Er is dus behoefte aan afstemming.   Het project voorziet in die afstemming, te beginnen met de meetmethoden en meetapparatuur. Er zal onder andere een mobiel referentie laboratorium worden ingericht. Dit mobiele laboratorium zal, ter vergelijking met de aanwezige apparatuur, in de drie landen op geselecteerde locaties ingezet worden. Daardoor zullen gelijkwaardige meetresultaten verkregen worden.   De verkregen, gelijkwaardige gegevens worden vervolgens verwerkt in kaarten die grensoverschrijdende fjinstofbelasting in beeld brengen.   Het bestuderen van de uitkomsten maakt het mogelijk om adviezen uit te brengen, zodat doelgerichte maatregelen kunnen worden genomen om de specifieke fijnstofbronnen in de Euregio aan te pakken. Op deze manier wordt er gezorgd voor een gezondere en duurzame leefomgeving.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen