Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Pootaalonderzoek benedenrivieren

Looptijd: van 1 augustus 2010 tot 31 juli 2013

Het Pootaalonderzoek Benedenrivieren bestaat uit verschillende onderzoeken:

 1. Bepaling welke gehalten contaminanten (onbedoelde stoffen) in aal van de verschillende lengteklassen gedurende drie verschillende jaargetijden en afkomstig uit tien deelgebieden voorkomen. Deze doelstelling is gehaald. Het aalbestand in het benedenrivierengebied is aanzienlijk. Een groot deel van het bestand kan via groeiverdunning na uitzetting of doorkweek in kwekerij tot een voedselveilig product uitgroeien.
   
 2. Bepaling van groei en overleving van rode aal na uitzetting met voorgetrokken aal uit een kwekerij als referentie. Bepaling van groei en overleving van wildgevangen aal in kwekerij. Deze doelstelling is deels gehaald. Vanwege de korte periode tussen het uitzetten en het terugvangen, versterkt door een lange, koude periode, waren de wildgevangen rode alen nauwelijks gegroeid.
   
 3. Bepaling welke gehalten dioxines en pcb’s in wolhandkrab voorkomen in verschillende maatklassen, uit verschillende deelgebieden en jaargetijden. Deze doelstelling is bijna volledig gehaald.
   
 4. Onderzoeken hoe de verschillende contaminanten in de verschillende compartimenten van het krabbenlichaam zijn opgeslagen. Onderzoek of wolhandkrab via uitscheiding van excrementen/uitspoeling/groeiverdunning kan uitgroeien tot een voedselveilig product. Met de verkregen gegevens zijn effecten van nabewerking van gevangen wolhandkrab en de belastingen van consumenten na consumptie van de verschillende delen eenvoudig te berekenen.
   
 5. Bepaling van de groei en overleving van wolhandkrab na het uitzetten onder kweekomstandigheden. Onder de leden van Samen Sterk was echter geen geschikte locatie te vinden om bassins voor het opkweken te plaatsen. Daarnaast is voor het VIP project subsidie toegekend voor het doorkweken van wolhandkrab. Er is samenwerking gezocht met het VIP project en het opzetten van een eigen kweekfaciliteit was niet zinvol.
   
 6. Het bepalen van de bestandsopbouw (L/F) en CPEU van rode aal en wolhandkrab. Deze doelstelling is volledig gehaald. 

Slotconclusie
De resultaten geven voldoende aanleiding om de visserij op pootaal en wolhandkrab in het gesloten gebied te hervatten. Verder heeft het project verrassend nieuwe kennis opgeleverd over het aalbestand in het benedenrivierengebied.

 

Wist je dat?

In heel Europa werken er 350.000 mensen in de visserijsector.

De Europese Unie is de vierde visproducent ter wereld en levert een belangrijke bijdrage aan de Europese economie.

Er was in Europa 2,9 miljard bedoeld voor gebieden met een achterstand (convergentiegebieden) en 933 miljoen euro voor andere gebieden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen