Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Power to Flex (INTERREG DE-NL)

Looptijd: van 01.04.2016 00:00:00 tot 30.10.2019 00:00:00

 

Zon en wind leveren soms teveel of juist te weinig elektriciteit op. Vraag en aanbod van energie zijn hierdoor uit balans. Power to Flex, een samenwerkingsproject tussen bedrijven, hogescholen en overheden uit Noord-Nederland en Noord-Duitsland, springt hierop in door de realisatie van innovatieve pilots voor de opslag van duurzame energie.

Wat voor energie slaan we op?
De energieopslag vindt plaats in de vorm van waterstofgas, warmte, elektriciteit en biogas. De opslag gebeurt zowel op kleine schaal (huishoudens) als middelgrote schaal (bedrijven en huizenblokken en mobiliteit).

Wat levert het op?
De partners die meewerken aan Power to Flex zijn vooral ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Zij zien mogelijkheden voor kleinschalige toepassingen voor energieopslag dicht bij de bron. Dit levert voor bedrijven nieuwe producten op en daarmee komen er ook nieuwe banen bij. Power to Flex stimuleert zo ook de ontwikkeling van duurzame energie en de regionale economie.

Ontwikkeling pilots
– huishoudens: een kleine installatie die gelijktijdig waterstof, warmte en elektriciteit opslaat voor huishoudens en kleine bedrijven.
– mobiliteit: een klein waterstoftankstation dat pieken en dalen in de energievraag opvangt.
– bedrijven & huizenblokken: een middelgrote proefinstallatie voor energieopslag voor huizenblokken/middelgrote bedrijven.

Het project is in november 2016 van start gegaan. De innovatieve pilots zullen begin 2019 gedemonstreerd worden.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen