Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Power to Flex

Looptijd: van 1 april 2016 tot 1 oktober 2020

In Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland is de afgelopen jaren volop ingezet op duurzame energie. Het nadeel van zon en wind als energiebron is dat het aanbod ervan fluctueert en niet gelijk loopt met de energievraag. Het bufferen van deze elektriciteit (Power) in een andere energiedrager, zoals water-stofgas, methaan, methanol, warmte of batterij (X) is een oplossing voor dit probleem. Het doel van het 'Power to Flex' project is regionale bedrijven te faciliteren bij de ontwikkeling en realisatie van innovatieve pilots met energieopslag die bijdragen aan de flexibilisering van een duurzame energie voorziening. De deelnemende MKB- bedrijven en kennisinstellingen uit de grensregio bouwen daartoe drie demonstrators van verschillende ordegrootte, die het elektriciteitsnet slim balanceren:- een micro P2X demo voor huishoudens en kleine bedrijven;- een energie-bufferend waterstoftankstation op micro/meso schaal;- P2X demo op meso-schaal bij een waterzuiveringsinstallatie en biogasinstallatie.Oplossingen dicht bij de bron ?de PV installaties in huis, de windmolen in het dorp- hebben om meerdere redenen de voorkeur. Deze schaalgrootte past heel goed bij kleine en middelgrote bedrijven.De partners in Power to Flex zijn overwegend MKB ondernemingen uit de regio. Zij zien mogelijkheden om de P2X-technologie geschikt te maken voor kleinschalige toepassingen op micro- en mesoniveau. Deelname in het project biedt hen de mogelijk om in nauwe samenwerking met de kennisinstellingen de eerste stappen te zetten om hun oplossingen te realiseren en te demonstreren. De kennis en ervaring die de partners opdoen zal in de toekomst bijdragen aan nieuwe omzet en werkgelegenheid van deze bedrijven.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen