Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Praktijkgericht werken aan de Maas

Looptijd: van 1 augustus 2011 tot 31 juli 2012
Plattegrond van de locatie van het project

Accent Praktijkonderwijs Delfshaven biedt de leerlingen een goede plek, direct aan de Maas, om te leren en te werken. Met moderne lesmethodes worden de leerlingen voorbereid op een zelfstandige plaats in de samenleving. Dankzij ESF-subsidie kan de school de bestaande activiteiten versterken en nieuwe mogelijkheden ontwikkelen die bijdragen aan de arbeidstoeleiding van de leerlingen. Accent wil het beste uit iedere leerling naar boven halen door individuele aandacht en focus op mogelijkheden, zodat ze allemaal een plek op de arbeidsmarkt vinden. De leerlingen volgen vanuit een individueel ontwikkelingsplan een branchegerichte opleiding waarbij stages een belangrijke plaats innemen. De leerlingen krijgen onderwijs in een contextrijke leeromgeving met aandacht voor hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Op deze manier kunnen zij zich beroepsvaardigheden eigen maken die hen op weg helpen naar een duurzame plaats op de arbeidsmarkt of naar het vervolgonderwijs in het MBO.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen