Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Praktijkonderwijs in Emmeloord stroomt uit

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010

Het Groenhorst College Praktijk Onderwijs is een school voor leerlingen met een IQ tussen 6080 en een leerachterstand. Het praktijkonderwijs bereidt de jongeren voor op wonen, werken en vrije tijd. Met ESF-subsidie wil de school de leerlingen aan het werk helpen en houden. De school gaat uit van wat de leerling allemaal kan. Door middel van nagebootste praktijksituaties en in- en externe stages leren de jongeren wat werken inhoudt en welke kennis en vaardigheden ze hierbij nodig hebben. De leerlingen doen werkervaring op in het eigen tuincentrum en ze volgen vakcursussen. Voor een optimaal resultaat streeft het college naar samenwerking met andere scholen. Oud-leerlingen krijgen begeleiding na het vinden van een baan.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen