Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Pre-pilot verwerking lokaal zeewier voor voedseltoepassingen

Looptijd: van 13 december 2021 tot 30 april 2022
Plattegrond van de locatie van het project

Om de voedselproductie te verduurzamen en uitstoot van broeikasgassen te reduceren, zal er een verschuiving naar een lokale eiwitproductie en naar minder dierlijk en meer plantaardige consumptie moeten plaatsvinden. Binnen de eiwittransitie wordt zeewier gezien als een belangrijke duurzame bron van plantaardig eiwit voor humane voeding en diervoeder. Daarnaast kan zeewier een belangrijke rol spelen in de overgang van een fossiele naar CO2 neutrale productieketens omdat het als hernieuwbare en lokale grondstof de fossiele (gebaseerde) grondstoffen kan vervangen.

Zeewier groeit overal op de wereld en wordt veelal in het wild geoogst, vooral in Azië. Door het weghalen van zeewier uit de natuur kunnen bestaande ecosystemen in gevaar komen. Het gecontroleerd telen van zeewier, net als akkerbouw op het land, is om die reden een belangrijk alternatief.
Naast gecontroleerde teelt, helpt ook het lokaal telen van zeewier in de verduurzaming ervan. Niet onbelangrijk, want de vraag naar zeewier neemt in Europa met 7-12% per jaar toe zo blijkt uit marktonderzoek van Stichting North Sea Farmers van begin dit jaar. Om aan deze groeiende vraag te voldoen en om consistente aanvoer en kwaliteit te waarborgen met een competitieve pricing, is opschaling van lokale teelt en professionalisering van de waardeketen nodig. Noordzeeboerderij BV en North Sea Farmers zetten zich in om een lokale zeewiersector op te tuigen en opschaling mogelijk te maken.

Momenteel is de verwerking van lokaal zeewier een uitdaging die het grootschalig gebruik ervan belemmert. Zeewier is een natuurproduct dat onbewerkt zeer beperkt houdbaar is. Het is daarom zaak om het direct na de oogst te verwerken. Dit kan door het zeewier te fermenteren, pekelen, drogen en/of in te vriezen. Fermentatie is een kost efficiënte manier om het zeewier te bewaren, en lijkt als trend in opmars binnen de voedingsindustrie. Echter, de beschikbare kennis met betrekking tot de fermentatie van zeewier is erg beperkt. Daarnaast is er in de voedingsmarkt veel vraag naar gedroogd zeewier. Waar in Azië het zeewier “gratis” kan drogen door het in de zon te leggen, zijn ondernemers is Europa druk op zoek naar een goed alternatief om het zeewier op een efficiënte manier te drogen. Om dit te realiseren is een combinatie van de juiste expertise, technieken, faciliteiten en ervaring nodig. De realisatie van een pre-pilot zou een eerste stap kunnen zijn om de uitdagingen rondom het verwerken van zeewier te overwinnen.

Noordzeeboerderij BV ziet deze pre-pilot als een eerste verkennende test, waaruit lessen kunnen worden geleerd en technische bottlenecks kunnen worden geïdentificeerd met betrekking tot de het drogen van zeewier. Het doel hiervan is om partijen in staat te stellen toe te werken naar de verwerking van lokaal zeewier tot halffabricaten die veelbelovend zijn voor gebruik in voedsel en schaalbaar zijn, om de groeiende markt voor zeewier als voedingsproduct te kunnen bedienen. Hiermee draagt het project bij aan het aanjagen van innovaties binnen de zeewiersector in de provincie Zuid-Holland, Nederland en Europa.Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen