Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Prestatiemanagement onderhoud buitenruimte Rotterdam

Looptijd: van 1 januari 2011 tot 1 mei 2012
Plattegrond van de locatie van het project

Ieder jaar verstrekt de afdeling Onderhoud Buitenruimte (OBu) van Gemeentewerken Rotterdam opdrachten voor het onderhouden van de Rotterdamse buitenruimte. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderhoud aan straten, wegen en de gemeentelijke groenvoorziening. Een klein deel hiervan voert de afdeling zelf uit, maar het grootste deel wordt op de markt gezet om nog goedkoper te kunnen inkopen. De afdeling voert de regie; de markt voert uit. De eigen vakspecialisten verlenen service bij klachten en storingen. Een verandering van productgericht naar gebiedsgericht werken. Dit is een van de speerpunten waar het om draait in het door ESF gesubsidieerde sociale innovatie project.Het doorvoeren van een kwaliteitsslag in de bedrijfsprocessen, van productgericht naar gebiedsgericht en van uitvoering naar regie vraagt om een andere wijze van leidinggeven en leiding ontvangen. Prestatiemanagement is het hiertoe gekozen middel naast het traject coachend leidinggeven dat is ingezet voor het hoger management. De uitdaging hierbij is de balans te vinden in het spanningsveld tussen enerzijds ruimte geven aan de vakmensen, maar anderzijds ook heldere kaders neerzetten waarbinnen verantwoordelijkheid genomen kan worden. Zowel de leidinggevenden als de vakmensen worden trapsgewijs opgeleid. Het uiteindelijke resultaat is een gedragverandering bewerkstelligen die leidt tot een efficiënter proces en een hoger resultaat.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen