Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Prüfbehörde

Looptijd: van 1 januari 2015 tot 31 december 2022

De auditautoriteit waarborgt volgens verordening (EU) nr. 1303/2013, art. 127 dat er audits worden uitgevoerd op de behoorlijke werking van het beheers- en controlesysteem van het operationele programma alsook op een passende steekproef van concrete acties op basis van de bij de Commissie gedeclareerde uitgaven (second level control). De auditautoriteit stelt hiervoor een auditstrategie en jaarlijkse controleverslagen op. De auditautoriteit voert de in verordening (EU) nr. 1303/2013, art. 127 voorziene taken onafhankelijk uit in overeenstemming met de richtlijnen in de uitvoeringsverordening. Zij is onafhankelijk van de managementautoriteit en de certificeringsautoriteit actief en werkt volgens internationaal erkende toetsingsnormen. De auditautoriteit is gemachtigd, de taken conform verordening (EU) nr. 1303/2013, art. 127 in het gehele programmagebied te verrichten en wordt daarom niet door een groep van auditors bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken lidstaten ondersteund (vgl. VO (EU) nr. 1299/2013, art. 25). De auditautoriteit informeert de managementautoriteit en de certificeringsautoriteit regelmatig over de resultaten van de door haar uitgevoerde toetsingen en controles. Daarnaast kan zij in het kader van haar activiteit adviezen geven over programmaverbeteringen en over de toekomstige voorkoming van fouten en werkt op verzoek van de managementautoriteit adviserend in het voortraject van geplande programmawijzigingen mee, waarbij zij niet is betrokken bij de besluitvorming en uitvoering. De financiering van de auditautoriteit geschiedt uit middelen van de technische bijstand.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen