Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Printed Electronics

Looptijd: van 1 september 2016 tot 30 september 2021

De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet in de ontwikkeling van technologie die het printen van elektronica mogelijk maakt. Het printen van elektronica op een flexibele ondergrond resulteert in een grote mate van vormvrijheid, lagere kosten en veel toepassingsmogelijkheden. Daardoor zal geprinte elektronica veel toepassingen vinden in verschillende sectoren, waaronder Healthcare en Logistiek, en zal hiermee leiden tot een wereld die gezonder, veiliger, eenvoudiger en slimmer is.De komende jaren zal de Printed Electronics (PE) sector zich sterk ontwikkelen tot een volwassen wereldwijde markt met een verwachte omvang van 200 miljard € in 2025. Om de PE sector tot industriële wasdom te brengen is het van belang dat de spelers in de keten meer gaan samenwerken dan nu het geval is. Dit kan door zichzelf te organiseren in een innovatief ecosysteem. Het PE ecosysteem in Zuid-Nederland heeft alles in zich om zich te positioneren als dominante speler in deze industrie. De regio heeft met het Holst Centre als speler met wereldfaam op R&D een voorsprong op de rest van de wereld. Deze voorsprong moet nu benut worden door de ontwikkelde technologie en producten naar de markt te brengen.Het Triple Helix ecosysteem in de regio, waarin een groot aantal ondernemingen, aangevuld met kennisinstellingen en overheden, gezamenlijk het complete palet aan facetten van de PE supply chain afdekken, maakt dit mogelijk. Verregaande samenwerking tussen technologieontwikkelaars, gebruikers en toepassers door de gehele keten zal dit ecosysteem positioneren als een dominante speler in de volwassen wordende PE markt, van R&D tot commercialisatie (nieuwe producten) in de vele applicatiedomeinen. Samenwerking is het sleutelwoord!De hoofddoelstelling van het Zuid-Nederlandse PE ecosysteem is het realiseren van economische groei en het laten groeien van de kansen voor partners om te slagen in het ontwikkelen van PE technologie, producten en diensten. Daarvoor beoogd dit programma het volgende te organiseren:1. Bevorderen van samenwerking tussen industrie, kennisinstellingen en overheid om de voorsprong van de regio op het gebied van PE technologie- en applicatieontwikkeling maximaal te vercommercialiseren; 2.Het aanjagen en borgen van samenhang in PE technologie en applicatie R&D binnen het ecosysteem; 3.Organiseren van PR ter bevordering van bredere bekendheid met mogelijkheden van PE, en branding van het Zuid-Nederlandse ecosysteem; 4.Het ontwikkelen van een Human Capital agenda met als doel de “medewerker van de toekomst” met de juiste kennis en kunde, in voldoende aantallen en passende niveaus op te leiden. Voor het verwezenlijken van de potentie van het PE ecosysteem in Zuid-Nederland is dit groeiplan gemaakt, dat vooral gericht is op het organiseren en aanjagen van het ecosysteem. Dit wordt geborgd in werkpakketten gericht op verbinden, verdiepen, versnellen en versterken, ondersteund door demonstratieprojecten die over de gehele supply chain verdeeld zijn, en het organiseren van een fieldlab infrastructuur met een open innovatie karakter. Daarbij zullen ieders sterke eigenschappen worden benut en wordt er met samenwerking de grootste opbrengst gegenereerd: economisch, maatschappelijk en sociaal. Er zijn grote kansen voor een sterk Nederlands ecosysteem en NU is het moment!

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen