Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Productie van waardevolle biobased tussen- en eindproducten in gesloten kringlopen

Looptijd: van 1 juni 2016 tot 27 oktober 2019
Plattegrond van de locatie van het project

Binnen dit project wordt invulling gegeven aan de maatschappelijke relevantie van meer duurzaamheid en reductie van CO2-uitstoot en de mogelijkheden om een toonaangevende positie te verwerven in duurzaam gebruik van groene grondstoffen en productie van biobased kunststoffen. Binnen het kennisontwikkelingsproject vindt toegepast onderzoek plaats binnen met betrekking tot de chemisch katalytische conversie van plantaardig restmateriaal, de valorisatie naar waardevolle biobased tussen- en eindproducten en de productie van biobased polyesters in gesloten kringlopen (nieuwe methoden van recycling). Door de aromatische moleculen die aanwezig zijn in het crude BioBTX mengsel te isoleren en op te werken naar de individuele biobased buiding blocks wordt een grote bijdrage geleverd aan de realisatie van een Biobased Economy. De belangrijkste milieueffecten van een plastic gemaakt van xylenen of benzeen over zijn hele levenscyclus zijn het grondstof gebruik en de emissie van broeikasgassen. Gezien de grootte van de markt voor BTX-producten, is het maatschappelijk relevant om te kijken naar duurzame alternatieven voor de traditionele BTX. Ook de ontwikkeling van nieuwe groene recycleerbare kunststoffen biedt voor de Noord-Nederlandse chemische en kunststof producerende industrie en de projectpartners veel economische kansen. Daarom wordt vol ingezet op een kennisontwikkelingsproject waarbij er sprake is van kennisuitwisseling tussen de consortiumpartners met als doel het verkrijgen van maatschappelijke meerwaarde. Dit project onderscheidt zich ten opzichte van andere projecten doordat er door de samenwerkingspartners wordt gestreefd naar het komen tot nieuwe waardeketens binnen de biobased economy waarin alle actoren binnen de productieketen vertegenwoordigd zijn. In opvolgende valorisatie trajecten zal dit zeker een positief effect hebben op de regionale ontwikkeling in Noord-Nederland.

De hoofddoelstelling van dit project is gelegen in het ontwikkelen en uitbreiden van de kennispositie van de deelnemende organisaties met betrekking tot de voorgestelde biobased en circulaire oplossingen. Er wordt binnen dit project nieuwe kennis en oplossingen ontwikkeld waardoor de kunststofindustrie meer hoogwaardig gerecyclede (biobased) plastics kan inzetten wat automatisch resulteert in een lager energie verbruik, afval vermindering en CO2-reductie. In dit project wordt kennis van een volledig nieuwe route ontwikkeld voor chemische katalytische conversie van plantaardig restmateriaal naar waardevolle biobased tussen- en eindproducten en de productie van duurzame (biobased en gerecycleerde) polyesters in gesloten kringlopen via nieuwe methoden van recycling.

Daarnaast zal het project bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe kennis voor de realisatie van een duurzame polyesterproductie voor marktonderscheidende polyesterspecialiteiten. Uitgangspunt bij elke mogelijke stap voor verduurzaming van het polyester productieproces is de totale levenscyclus, van grondstof bij toeleveranciers tot en met het eindstadium van het product. Duurzame polyesterproductie kan bereikt worden door langzamerhand het verhogen van % biobased grondstoffen in de productie van polyesterspecialiteiten gecombineerd met het toepassen van verschillende vormen van recycling zoals mechanische upgrading van post consumer polyester naar andere toepassingen, chemische upcycling door het afbreken van post consumer polyester tot monomeren en door pyrolytische katalyse van afval-plastic naar bio-aromaten en het gebruik van de calorische waarde van afval plastic voor de eigen energievoorziening van de installatie. Het uiteindelijke doel waaraan gewerkt wordt is het opzetten van een polyester productiesysteem in Emmen waarbij alleen biobased grondstoffen toegevoegd dienen te worden die in combinatie met gerecycled materiaal wordt gebruikt voor het vervaardigen van nieuw polyester materiaal voor marktonderscheidende polyesterspecialiteiten die ter vervanging kunnen dienen van polyester gefabriceerd met fossiele grondstoffen.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen