Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Produs: de ondernemende school

Looptijd: van 1 augustus 2011 tot 31 juli 2012
Plattegrond van de locatie van het project

Produs verzorgt praktijkonderwijs op maat voor leerlingen van 12 jaar en ouder. Met financiële steun vanuit het ESF kan Produs nog beter een brug slaan tussen onderwijs en de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. De subsidie gebruikt Produs voor: leerlingwerkplaatsen, branchegerichte cursussen, deskundigheidsbevordering en netwerkvorming.De vakken die de leerlingen volgen zijn sterk gericht op de praktijk en worden gegeven in goed uitgeruste praktijklokalen in een zo realistisch mogelijke setting. Bovendien zoekt Produs de samenwerking op met het bedrijfsleven, waarbij leerlingwerkplaatsen gecreëerd worden in een echte werkomgeving, zoals de kluswerkplaats en de schoolwinkel. Om nog beter voorbereid te zijn op de beroepspraktijk biedt Produs branchegerichte cursussen om vakvaardigheden te leren. Bijvoorbeeld een cursus voor een lasdiploma, een rijopleiding voor de trekker of een opleiding eigenwaarde, voor meer zelfvertrouwen. Maar niet alleen de leerlingen volgen onderwijs. Ook de docenten vergroten hun deskundigheid op het gebied van eigen ondernemerschap en het stimuleren van ondernemendheid bij de leerlingen. Mede dankzij dit ESF-project kunnen de leerlingen uitstromen naar een baan die bij hen past qua niveau, interesse en mogelijkheden, dan wel een betere doorstroom naar een vervolgopleiding. De oud-leerlingen worden nog twee jaar gevolgd in hun verdere loopbaan en ondersteund waar nodig.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen