Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Proeftuin circulaire bouw

Looptijd: van 15 maart 2019 tot 14 maart 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Woonstichting St. Joseph, FAAM architects, Heijmans Woningbouw en Waterschap De Dommel richten een proeftuin op in het kader van kennisversterking op het gebied van biobased & circulair bouwen. In het project wordt een biobased appartementencomplex (22 sociale huurwoningen) gerealiseerd met daarbij inbegrepen een expositie-/onderzoeksruimte voor het testen onder realistische omstandigheden van nieuwe materialen en technologieën. Bij het project zijn naast de begunstigde projectpartners nog 12 mkb-ondernemingen betrokken die testen en experimenten uitvoeren samen met de bewoners van de proeftuin.
Doelstelling van de proeftuin
De doelstelling is het faciliteren en versterken van een open innovatiesysteem, waardoor (mkb-) ondernemingen, kennisinstellingen en overheid innovatieve ideeën kunnen onderzoeken en testen, kosten en risico’s kunnen inschatten en zicht en ervaring krijgen in de capaciteit op het gebied van:
1. Ontwikkelen en toepassen van hernieuwbare grondstoffen in de bouwsector en biomassa als grondstof
2. Koolstof circulariteit in producten (design for recycling)
3. Ontwerpen nieuwe circulaire methodes en systemen voor afval, lokale waterzuivering en riolering
4. Vernieuwen van processen op het gebied van afval en riolering in samenhang met gemeente en waterschap
In deze proeftuin wordt geen beton staal constructie gebruikt, maar wordt voor hoogbouw een volledige houtskeletbouw toegepast. Het gehele pand wordt ontworpen op een manier dat het ook weer recyclebaar is. Door alleen demontabele constructies te gebruiken en enkelvoudige materialen te gebruiken is er in de toekomst geen belemmering om materialen te hergebruiken. Populierenhout van de A2 voor de afwerking en gevelbekleding, bermgras voor isolatie, tegels op basis van schimmelnetten, biogas van voedselresten en fecaliën van bewoners evenals hernieuwbare zoutbatterij voor energieopslag.
Aansluiting bij OP Zuid Biobased
Dit project sluit aan bij biomassa als grondstof en is gericht op het toepassen van hernieuwbare grondstoffen in de bouwsector. Het project dat hier wordt beschreven gaat heel concreet over het toepassen van de meest circulaire materialen en technieken. De 2e hoofdlijn binnen het thema biobased gaat over de koolstof circulariteit in producten en het sluiten van de materiaalkringloop. De proeftuin die ontworpen en gebouwd wordt in dit project, wordt volledig gebouwd op basis van hernieuwbare materialen die ook in de afvalfase weer hergebruikt kunnen worden. Het is daarbij van belang dat de transitie toegankelijk is voor iedereen, en geen voorrecht is van de elite.
Business case proeftuin De Kleine Aarde te Boxtel
De Nederlandse bouwsector (bouwnijverheid) vertegenwoordigt een waarde van € 28,1 miljard/circa 4% BBP en 400.000 banen. De overheid ziet het belang van het thema en wil de circulaire economie ruim baan geven, om in 2050 volledig over te zijn naar een circulaire economie. De bouwsector neemt naar schatting 50% van het totale grondstoffenverbruik voor zijn rekening. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor circa 40% van de totale CO2-uitstoot. Bouwstoffen die nu de markt overheersen zijn mineralen producten zoals cement, beton, staal, glas, steen, gips en aluminium. Traditionele bouwmaterialen kosten veel energie om te maken en zijn vaak slecht te recyclen. Circulair bouwen vraagt daarom om hele andere oplossingen, die, daar waar opschaalbaar, in grote aantallen in Nederland kunnen worden toegepast.
Doordat de partners een lange termijn commitment zijn aangegaan zal het proeftuin karakter van dit project 15 jaar worden voortgezet in het appartementencomplex en de expositieruimte, waardoor de continuïteit is geborgd. Door de inbedding van de proeftuin op het terrein van de Kleine Aarde in Boxtel, is het qua locatie ook logisch en versterkend voor de regio.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen