Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie

Proeftuin High Tech Care & Cure

Looptijd: van 1-3-2016 00:00:00 tot 29-2-2020 00:00:00

Het opzetten van de proeftuin High Tech Care & Cure biedt een enorme kans voor de regio. De omgevingsanalyse laat zien dat een dergelijke proeftuin nog niet bestaat, grote behoefte bestaat naar deze proeftuin; en de uitstekende aansluiting met bestaande initiatieven een synergetisch effect realiseert en zo de regionale innovatiestructuur significant versterkt. Binnen de proeftuin zullen de projectpartners (TU/e-)kennis en ideeën van de regionale betrokken partijen samen met studenten, onderzoekers, MKB bedrijven en zorg gerelateerde organisaties valoriseren naar concrete producten die mensen in staat stelt om zelfstandig in de thuisomgeving een behandeling te kunnen ondergaan en zo minder druk leggen op klinische behandelingen. De projectpartners (TU/e, High Tech NL, KIEN, GGzE en Coöperatie Slimmer Leven 2020) vertegenwoordigen alle relevante partijen om dit mogelijk te maken. De goed regionaal vertegenwoordigde partners zijn in staat om de proeftuin op te zetten en van kennis en idee (TU/e), producten te ontwikkelen (High Tech NL / KIEN), deze te testen en implementeren en de aansluiting te realiseren in de uitdagende zorgwereld (GGzE / Coöperatie Slimmer Leven). Het consortium voorziet op basis van de ervaringen uit de Automotive proeftuin op korte termijn een potentie van 11.25 miljoen Euro aan R&D werkzaamheden, jaarlijks 7 nieuwe bedrijven, 1670 nieuwe arbeidsplaatsen en jaarlijks 200 ondernemende arbeidskrachten wanneer deze kans gegrepen wordt.De project partners organiseren zich in een stuurgroep voor het nemen van besluiten en een werkgroep voor de uitvoering van de dagelijkse activiteiten. Primair zal gericht worden op het realiseren van het ecosysteem waarin de projecten tot bloei kunnen komen. Hiervoor zullen door middel van evenementen en 1-op-1 sessies studenten, onderzoekers, MKB bedrijven en zorg verlenende organisaties fysiek bijeen gebracht worden op één locatie met werkplaats en zal ondersteuning gegeven worden op het gebied van het definiëren van toekomstvisies, marketing, communicatie, financiering, valideren en het vercommercialiseren van de resultaten. De proeftuin High Tech Care &Cure is innovatief, omdat het in de regionale activiteiten ontbrak aan een proeftuin waar concreet kennis en concepten omgezet worden in innovatieve producten. De aanpak binnen de proeftuin maakt het mogelijk dat het MKB toegang krijgt tot de innovatieve TU/e kennis. Dit maakt het project zeer innovatief. De inkomsten uit valorisatie van kennis, extra studenten, commerciële en gesubsidieerde projecten zorgen ervoor dat een duurzame business case gerealiseerd wordt, die de proeftuin ook na het subsidieproject continuïteit geeft. Binnen de proeftuin wordt de cross-over gerealiseerd tussen de topclusters HTSM en Life Science & Health. De projecten geven invulling aan de uitdagingen uit de RIS3 ten aanzien van gezondheid, demografie en welzijn en inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen.Het project sluit goed aan bij de doelstelling van 1B1: versterking innovatiesysteem, omdat het innovatiesysteem versterkt wordt. Enerzijds door de samenwerking tussen het MKB en de kennisinstelling binnen de proeftuin. Anderzijds door het synergetisch effect dat de proeftuin in relatie tot bestaande regionale activiteiten zal realiseren.

Wist je dat

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Ben jij nieuwsgierig naar deze projecten? Een keer per jaar organiseren we de Europa om de hoek Kijkdagen. Grijp deze kans en kom langs! Kijk voor meer informatie op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancieerd met Europees geld.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! Heb je een idee voor een project of wil je meer weten over het aanvragen van een Europese subsidie? Dan vind je hier meer informatie:

raak geïnspireerd bekijk de fondsen