Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Proeftuin Newborn

Looptijd: van 1 juli 2016 tot 28 november 2022
Plattegrond van de locatie van het project

De markt voor zwangerschaps- en babyproducten en diensten omvat jaarlijks vele honderden miljarden euro’s. Van verzorgingsproducten, baby- en kindervoeding, luiers, medicijnen/kits, kleding, speelgoed tot aan interactieve games, devices en wearables. En voor producten met een positieve bijdrage aan de ontwikkeling en de gezondheid van het kind geldt: business; big business. Het belang voor de Noordelijke economie hierbij is stevig gegeven het aantal en de totale omvang van het aantal bedrijven dat zich richt op de productie van baby- en kindervoeding en luiers, maar ook de intensiteit waarmee door lifescience bedrijven wordt gewerkt aan biomarkers voor gezondheid. Verder huisvest het Noorden m.n. rondom de steden Leeuwarden en de stad Groningen een groot aantal IT-bedrijven die allerlei van Serious Games maken. En tenslotte ontwikkelt zich bij zogenaamde medtech bedrijven een portfolio aan (connected) devices en wearables.

Dit project betreft de opzet, realisatie en exploitatie van een nieuwe proeftuin voor het bedrijfsleven genaamd: Proeftuin Newborn. Het project is een initiatief van: UMCG, Lifelines, Philips Consumer Lyfestyle en een coöperatie van ca. 20 noordelijke MKB bedrijven, te weten het Healthy Ageing Business Cooperatief U.A. De proeftuin Newborn wordt gecreëerd rondom een nieuw en bijzonder geboortecohort (Lifelines NEXT) waarin 1.500 (zwangere) vrouwen, hun mannen en hun baby’s tot 1.000 dagen na de geboorte intensief worden gevolgd.

Een cohortonderzoek als zodanig is volstrekt ongeschikt als proeftuin voor bedrijven om producten en innovaties te testen. Immers, in een cohort worden basale data verzameld die het uitgangspunt vormen voor wetenschappelijk en verklarend onderzoek. Het is geen omgeving noch infrastructuur die bruikbaar is voor bedrijven voor het doen van valorisatiewerkzaamheden.

De proeftuin-infrastructuur die in dit project wordt gerealiseerd bevat o.m. een beveiligde I(C)T-infrastructuur voor de uitwisseling van data die de privacy en anonimiteit garandeert, zo’n 4.900 connected devices voor continue meting, gekwalificeerde bemensing zowel richting bedrijven als richting deelnemers en geïnteresseerde deelnemers. Hiermee kunnen (MKB)-bedrijven en andere geïnteresseerde partijen:
• hun eigen ontwikkelde (product)innovaties valideren;
• connected (eHealth) devices en daaraan gekoppelde web-based of mobile services beproeven die deelnemers inzicht geven in hun gezondheid en (leef-)patronen;
• binnen de geldende medisch-ethische grenzen en garanties voor deelnemersprivacy en gegevensbescherming, onderzoek uitvoeren op geanonimiseerde datasets en samples voor het doen van een eigen innovatie.
In dit verband geldt dat UMCG en Lifelines additioneel zullen investeren ten opzichte van het cohort werk, om de proeftuin mogelijk te maken.

De nieuwe proeftuin voorziet in een behoefte onder bedrijven (groot en klein) om in een laagdrempelige infrastructuur innovaties te testen en met hulp van wetenschappers toegang te krijgen tot een representatieve groep jonge ouders en hun baby’s. Ook voor grotere bedrijven is het opzetten en in stand houden van een vergelijkbare, eigen proeftuin geen optie. In de projectperiode is het plan om 28 valorisatietrajecten van bedrijven in de proeftuin te brengen. Met een aantal partijen lopen al gesprekken over het daadwerkelijk gebruik.

De proeftuin is bijzonder oorspronkelijk en vernieuwend. Een geboortecohort van deze omvang en diepgang is wereldwijd uniek. Ook is er aandacht voor de ontwikkeling van het zogenaamde microbioom waarvan de impact op gezondheid en well being steeds duidelijker wordt maar waarover in de eerste 3 levensjaren van een kind nog erg weinig bekend is. Een derde element van innovatie is de uitrusting van de proeftuin met 4.900 zogenaamde connected devices die het mogelijk maken om op afstand continue meting mogelijk te maken. Voor zover bekend is dit gegeven / deze uitrusting van de proeftuin bijzonder te noemen.

Dit project legt de basis voor een permanente proeftuin voor bedrijven rondom het hele Lifelines cohort van 165.000 deelnemers, incl. de 1.500 kinderen van LifeLines NEXT. De business case laat zien dat een permanente proeftuin realiseerbaar is door een bijdrage nu voor de proeftuin Newborn.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen